(2) Manifesto de letras, latrinas e reis

Jeanne Bucard

B. A Novación I: A destrucción de PALABRAS para ser BARALLAS
JEANNE BUCARD

JEANNE BUCARDJEANNE BUCARD


JEANNE BUCARD
JEANNE BUCARD

JEANNE
A POESÍA PODE
non
MÁIS MONTAÑAS QUE RESGAR.
JEANNE TRAE
UN VEO NOVO
DE
LIRISMO.


Cre na elevación potencial máis alá das PALABRAS; quere o desenvolvemento dos emisores, transicións onde nada se perda no proceso; ofrece un verbo semellante a un trevo. Pola sobreexcitación da expansión fai cas formas salten do seu lugar común por si mesmos.
Comeza a destrucción de palabras para que estas sexan baralladas. As barallas de Necesidades de
serven para chimpar do seu lado todo desexo inmanente aos sentidos coñecidos.
Diríxese a persoas que sexan capaces de chegar a conclusións establecidas no intre no que é percibido o texto que llo dá como PUNTO.
Mostra outra maneira fose e entre PALABRAS e RENUNCIA: ao XOGO. Criará emocióne-las contra o idioma, por mero pracer da lingua. Consiste no ensino que barallas instantáneas teñen, sen ningún destino e, que doutro xeito
só serian palabras.
desfará palabras entre as súas barallas. Cada poeta integrará o todo no Todo do Todo, e este, debe ser revelado ao barallar.

Calquera que pode saír en busca das palabras que necesitamos. Detrás dos diccionarios, aos seus lombos podemos atoparnos con elas!