A munición oceánica

Xan Timol (texto e ilustracións)A xocosa e primordial baba accidental obriga dos suxeitos alleados pola sociedade global xunto cas súas razóns

Comentarios a unha nova manobra da
goleta disimulada,
e unha regra indícanos a dirección
a seguir


lee:
Os suxeitos alleados saben
que están nun edén.
Os suxeitos alleados son exquisitos e sobreviven no oco da indiferenza.

Eles e todos os principios, cos rodean, son caos lácteo da infinidade do equilibrio hercúleo.

O seu froito adulterado e troco orgánico son requisitos charlatáns máis enigmático e máis monumental, ca decadencia do abecé ou ca do infinito do humorismo na  cadea das substancias de balde.


A expresión ou xuízo especulativo e do persuasivo é unha forma máis asombrosa ca Embarcación máis insólita, cos contos da noite dun Taxidermista poden relatar.

Todos os suxeitos alleados que vai años enfatuadamente exploran as vulvas como se o fixesen na hedra que crece nunha vella parede e todo o corpo revólveno na vixilancia dos virgos cremosos como xogo da natureza máis empoleirada, que aspirase i ensaiase tan ab aeterno contrario, cando as raíces dos sensos fanlle fronte ao lance.

Unha unidade do sentido é non soamente sociedade efémera, pero tamén todas as ordes da forma do mundo, das cales consiste e vive no medio que de ela, como ser alado.
A morte é un conto de fadas para os nenos, e a fe en deus será unha regra para o insondábel da multitude durante o tempo, posto cun non sabía ca terra é un anaco do ceo como todo .  O xeito dos elementos non teñen un deus necesariamente.

¿Estamos dende diverxe ab intestato estar no infinito?  flamexante asombro máis grande ca existencia dos suxeitos alleados e dos centros filantrópicos.

¿Quén está no infinito e no seu interior capilar?


A teoría entomolóxica tivo creto para establecer, cantos millóns de colleitas do infinito en soamente hai nunha célula do valor humano circundante.  Hai 987.789 mil millóns.  Tantas cinzas son ineludibles, de xeito que os exclusivos status quo da división, ca inmobiliza, as misión entón, pois empregar aos suxeitos alleados como rescaldos da inmobilización.

¿Son estas cinzas cómo son de extraordinarias? 

Érgase no aeroplano do caos cósmico, que voa expatriado sobre da lúa e mais das estrelas.  E Lonxe do elo do azar residual da sorte pegañoso alá no infinito oscilante da decapitación da metáfora.  Ollamos, cómo a semente chega a ser tan cativa, e a lagosta e a etiqueta.  E como o elo da fatalidade atopada na mesma semente desaparece no latexo da alucinación e unha ponte convulsionada, que oscila antes de nós pasemos por ela.

Sen embargo habiámonos esquecido de que viñeramos dala;  esquecido que por moito que viaxaramos as brétemas e os efebos que brillaban intensamente, no paradoxo, dentro de aí había as mesmas cousas, como no rir tudesco do territorio e por sete veces consecutivas as sombras seguían a ser as mesmas, que cifras inalcanzábeis en bosques quebrados, e asasinados cos estorcillóns tóxicos, e afogados nos delirios, auga xeada no mesmo surtidor xenófobo;  habiámonos esquecido e estaríamos indecisos de todo o que o ollo unxido ao neno recen nado no hidroavión dos elementos e que ollaríamos preto do calafrío Pueril que oscilaba diante de nos: reservado para os mergullos. quén desexo dicirnos que este lugar non sería máis ca chispa que irradia enerxicamente nos cruces do fósforo, sabemos que lanzamos despois da táboa salvadora co noso superficial eixe do cordel na escuridade corrosiva del plano.  Ambos planos, son pequenos soamente porque medimos con criterio superficial, xa unha distancia do caos mundo o que somos incapaces de unificar tanto para vivir no seu interior en ambas situacións y medimos co  criterio do íntimo, desoíse o plano da forma pegañosa, da chispa do fósforo e o da célula do mesmo volume; infinito do baleiro.