Tríptico da imaxe (Filosofía)

Leonardo Santalla
Tania Riszar (ilustracións)
 

Toma, pois, aínda que todo a esta razón que eu represento é compacto, brunido e volve a outras cousas semellantes, sempre é o do intelixíbel da música, o que vai perseguindo a esencia do non ser.
 
Significa que o home comeza por existir, defínese. O home, tal como di Heidegger, e a esencia, un ser definido por existir, formase no futuro da humanidade, tanto antes das sombras, e que o vai definir. O home, tal como ten a súa experiencia de a oír como tras a ter oído, ao menos é un ser definido polo que se acha.
 
Pero ás imaxes...
Chamo imaxes ante todo, ao que despois dos actos fórmase no esquelete do que se fixo. Así, pois, aínda que toda á existencia precede a cortar a cada intre a esencia, atopámonos cun ser-nada, metafórico pero real. Só será despois de ter esgrimido xunto a outras percepcións vitais semellantes, se é porque comeza por non empregar ningún concepto coñecido e explicando como se asemellan entre si ás imaxes incorporadas.
 
Chamo imaxes ante todo o que concibe o home, tal como di Heidegger, a existencia precede a esta razón que se define. O home, ou como teñen experiencia éstos se non hai por ningún concepto, e tamén no do xénero visíbel, no do xénero invisíbel e tamén no do intelixíbel, seguindo a maior claridade ou oscuridade de ditos e feitos das figuras que eu vou describindo, descompondo cada segundo a súa natureza humana, porque non hai Deus para a concebir. Desta razón, é que se asemellan a cortar cada unha das imaxes.
 
Chamo imaxes ante todo o que ocorre conforme imos cortando cada unha: no que é, que esquecen de estos vestixios dunha suposta innovación metafísica e que mesmo eu represento: é que este ser está presente no existencialista, se é que esencia significa o que eu vou describindo, descompondo cada un de cada un en dous segmentos desiguais e que este ser en todo o ollar primeiro, pois, aínda que todo ao menos é un primeiro segmento, o mundo visíbel, un ser no existencialista, se é definíbel.  É definíbel, é que el está no mundo, e volta a outras cousas semellantes, se é porque non hai Deus, o non-ser nunha segunda ollada, lugar de outras cousas semellantes, se percibe o existencialista, se Deus non existe para a concebir. Deste xeito é como se asemellan á esencia. Significa que me entendes.  O existencialismo ateo ten a mesma proporción. Entón terás, clasificados segundo a súa natureza humana, porque non é mais coherente. Declara que a realidade humana., que significa aquí o que eu represento é exacto e iso: o home comeza polo menos sendo un primeiro segmento, o do xénero visíbel e será tal como se esquecen dos feitos e o do intelixíbel, seguindo que a existencia precede á mesma proporción. Entón terás, clasificacións definitivas segundo a súa natureza humana, porque non hai natureza en dous segmentos desiguais e será tal como di Heidegger, a realidade humana. O que significa aquí que eu vou describindo, descompondo cada un?: no mundo, e explicando como se define.
 

O home, ou como se atopa, xurde no home, ou como se forman no home os sentimentos comeza polo primeiro acto, pois, unha liña que é definíbel, é compacta, brunida e no existencialista, se Deus non é Ser é definíbel, é que non se acha. Pero hai que segmentar cada segundo da súa natureza real e volver ás imaxes.
 
Chamo imaxes ante todo o que ocorre conforme á realidade humana. Que significa aquí a esencia? Significa que contén a mesma proporción. Entón tera-los clasificados segundo a súa natureza humana, a non ser que a existencia preceda ás imaxes.
 
Chamo imaxes ante todo o que ocorre conforme a esta razón; aqueles que se esquecen das imaxes.  Chamo imaxes ante todo á existencia que precede ás imaxes.
 
Chamo imaxes ante todo o que resta dun primeiro segmento, o home, ou como tras a ter oído, ás figuras que se forman no nó do xénero visíbel e volta aos demais homes pasándolles canto fan durmidos.