A Marola. Illa de Sereas

Iolanda Dessensberger Dacal 
TEQU (ilustracións)
Carme Dapoza Bouzas (debuxo)

A Marola dende o ár

Quen pasou A Marola pasou a mar toda
REFRÁN MARIÑEIRO

A bela forma que acaba en peixe
HORACIO

En Galiza, como xa sinalou Vicente Risco, non é fácil atopar referencias etnográficas sobre as sereas. Entes mitolóxicos que si podemos situar noutras culturas como a grega ou a nórdica e ambas orixinarias se cadra de antigas culturas asiáticas como a persa. 

Aínda así, é relativamente frecuente atopar no noso país representacións de sereas con forma de ave ou de peixe, tanto na imaxinería relixiosa como na heráldica medieval. Tamén algún relato espallado nos fala de sereas de auga doce e sereas de auga salgada, como esta que nos ocupa e que casualmente extraemos da conversa con tres vellos mariñeiros de A Coruña. Este episodio ben poderíamos incorpora-lo ao acervo da nosa poderosa tradición popular e oral, froito do imaxinario colectivo galego. A serea ou nereida, á que os mariñeiros entrevistados chaman a “dona,” en tempos remotos ben “puído ter sido vista” na illa de A Marola, vinculando así a lenda popular co proverbio mariñeiro que di “quen pasou A Marola pasou a mar toda”.


A simboloxía das Sereas

As testemuñas máis antigas sobre sereas remóntanse aos pitagóricos (s.VI a.C.). Para estes as sereas eran paxaros cantores e constituían a imaxe da harmonía das esferas. O tema recólleo Platón no mito de Er (A República, VII): O fuso mesmo daba voltas entre os xeonllos da Necesidade, e sobre cada un dos círculos mantíñase unha Serea, que xiraba con el e emitía unha só voz e dun só ton; as oito voces das oito Sereas formaban un conxunto harmónico.

 
Sereas no monumento das Harpías

Na antigüidade, as sereas voadoras aparecen representadas tocando a frauta ou a lira como se pode ver na decoración de vasillas tais como a do episodio de “Ulises e as sereas” e en esculturas, como a serea de Canosa ( 340-300 aC.), e tamén nunha das placas da pilastra funeraria do Monumentos das Harpías (480-470 aC.), na cidade licia de Xanto (Turquía). Igualmente na época helenística, na escultura da Vitoria de Samotracia (ca. 190 aC.).

Serea de Canosa
Máis tarde, as sereas foron personificadas en forma de peixes na mar e a súa acción tería a función de arrebatar ao home do seu elemento terrestre para o levar máis alto ou máis baixo e en calquera caso para o extraviar. Por esta razón e para evitar a súa intervención seria polo que Ulises se fixo atar ao mastro do seu navío co fin de resistir ao seu reclamo. Podemos dicir que estas ninfas mulleres-paxaro ou mulleres-peixe serían a encarnación da muller fatal.

Serea peixe (moeda)

Posteriormente esta imaxe das sereas consolidouse na arte e na poesía, manténdose até o presente. A súa metade inferior constitúe figura e símbolo da decepción posto que é inacesíbel. Pola contra, a súa metade superior representa a sedución. O poeta francés do século XIX, Stéphane Mallarmé, evoca a mergullada dos delfíns coa aleta caudal ao ar para expresar o fracaso da obra poética e do acto amoroso.


As Sereas na Mitoloxía

Na Mitoloxía grega, as sereas fillas de Melpómene e Aqueloo, simbolizaban ao mesmo tempo os encantos e os perigos da mar. Na Odisea, Homero sitúaas na entrada do estreito de Sicilia, incitando aos navegantes a chocar contra os escollos mediante o meigallo da súa voz. Ulises puído gozar dos seus cánticos facéndose atar ao mastro do seu navío, mentres que aos seus acompañantes llo impediu taponándolles os ouvidos con cera. Tamén atopamos ás sereas na narración lendaria dos argonautas cando Orfeo triúnfa sobre elas grazas ao seu encanto.

Episodio de ulises e as sereas
En época moi posterior e a partir dunha lenda do historiador grego Diodoro Siculo (s.I a.C.), recollida na súa obra Bibliotheca Histórica, será cando se comece a representar ás sereas con corpo de muller e cola de peixe. No seu relato fálanos de cando a deusa asiria Derceto ofendeu a Venus e esta lle inspirou amor cara o pastor Caístro que lle ofrecía sacrificios no templo. Desta relación naceu unha nena, Semíramis, que chegaría a ser raíña de Babilonia. Despois do nacemento de Semíramis, Venus resolveu a súa relación amorosa co que Derceto cargada de ira abandonou á súa filla e fixo que matasen a Caístro, para despois chimparse á auga disposta a suicidarse, o que lle impediron os deuses. Este acto deu orixe á súa morfoloxía de peixe e a que popularmente fose coñecida como a deusa-serea.

Bibliotheca Historica. Basilea, 1548
A figura simbólica de Derceto asemellase tamén á deusa siria Atargate, deidade dos mares, a quen se consagraban os peixes en templos rodeados por grandes estanques e onde os sacerdotes vendían as licencias de pesca aos mariñeiros do lugar. Esta deusa foi representada en forma de peixe, con cabeza, brazos e peito de muller, ao igual que a deusa babilónica Ea. De entre todas as deidades femininas, só esta deusa xunto con Eurínome foi personificada polos gregos baixo a mesma constitución de peixe. O seu templo principal atopábase en Hierápolis Bambyce (Manbij, en Siria).

Orfeo e as sereas (lecito). Heidelberg Ruprecht-Karls-Universitat
Desde Siria, o seu culto estendeuse até Grecia e máis ao Occidente. Luciano e Apuleyo proporciónannos descricións de esmoleiros-sacerdotes percorrendo as cidades cunha imaxe da deusa para recoller diñeiro. Tal vez como resultado do mecenado grego e do culto por parte dos mercadores, escravos e mercenarios, este rito chegou a diferentes partes do mundo grego, onde a deusa era considerada como unha variante de Afrodita.

A ampla expansión deste culto deixou pegadas nalgúns portos como no de Delos ou Sicilia, onde se atoparon numerosas inscricións que dan testemuña da súa importancia. É a partir da Roma Imperial cando os ecos dese culto atinxen afastados limites setentrionais, chegando até Galiza.


A serea de A Marola

A Marola é un pequeno illote situado fronte á costa de Dexo-Serantes, no concello de Oleiros en A Coruña. Ao ser o punto de converxencia das rías de A Coruña, Betanzos e Ferrol, esta zona está sometida a duras condicións de navegación. En realidade o refrán reflicte as case sempre adversas condicións do vento e do ondaxe coas que antigamente tíñanse que enfrontar as outrora fráxiles embarcacións ao seu paso xunto ás acantiladas da illa. Este espazo cultural foi declarado monumento natural en 1998.

A Marola
Descoñecemos o verdadeiro nome da serea da Marola, pero polas referencias dos vellos mariñeiros sabemos que a nomeaban como a “Dona dás centellas” e que a súa forma, de cintura cara abaixo, era a dun peixe, estraño ente posto que as súas escamas eran de ouro e de prata. Cóntase que aqueles navegantes que lograban sortear o illote sen contratempos a serea se lles aparencia máis tarde en meio do mar para lles conceder dous desexos, pero se un deles era o de se namorar dela, esta os seduciría de tal forma que os arrastraría ás profundidades oceánicas, facéndoos desaparecer eternamente de entre os seus. Outro mariñeiro relataba que as bágoas da serea representan os reflectidos do mar ao serán e que as ondas que rodean a Marola foron tecidas por ela.

Serea da Marola
Outras sereas en Galicia

Aínda hoxe no noso país podemos ver representacións de sereas e de nereidas nos capiteis, doseletes e nas bases de coounas dos pórticos das catedrais de Santiago e de Ourense, nos canzorros, métopas e muros das igrexas de Santo Domingo de Bonaval, Ribadavia, Portomarín, Betanzos, Breixa e algunha máis. Tamén aparecen nalgunha letra capitular das Cantigas de Santa María de Afonso X.

Serea nas "Platerías"


Por outro lado, tamén atopamos contos lendarios de sereas en torno ás illas de Miranda, na ría de Ares, na praia de Mogor, Marín e no regato de Bao, Sober e talvez relacionado coas sereas existe a crenza mariñeira que fala de barcos chimpados polas meigas voadoras cara os acantilados da Costa da Morte.