Chemineas

Xoán Buño
TEQU (ilustracións)Das que salen os homes convertidos en fume.
O home torpe
a esmola
eu mesmo
cara domesticada
acenos
sen boca
sen mans.

O silencio
e o ruído
a mesma caixa.

Libros sen lingua
rimas con pantalla.

Traereiche un carrusel do ben e o mal
algunha nube e moitos obreiros
que esqueceron facer folga
entón datas sen loita
esqueletos e alfombras de fame.

Descóbrete !

Pasan eles
co seu medo
e ca túa dignidade
enlatada e numerada.