PrimaveraMaruxa Valín
Carme Dapoza (ilustracións)

Palabras entreabertas
como beixos
como tacto
derramando figuras
que han de ser.

Están soas
caricias e pestanas
navegando as mans
delicada dozura
toda a auga
non me poderá arrincar
onde me esperas.