Non

Tareixa Frendol
Xurxo Cabo (ilustracións)


Somos as oposicións binarias: dividimos as mentes, a coexistencia entre Alfa e Beta de dúas personalidades nunha totalidade imposíbel, existindo como un conflito mutuamente necesario de positivo/negativo, elementos estéticos enganados. O noso eu vive dentro do cuarto de partidas interminábeis de de xadrez, os cadrados branquinegros néganse a recoñecer o gris da existencia. Como a nosa sociedade binaria, nós presentaremos os nosos valores como disparos, as alternativas posíbeis serán ben definidas, branquinegro representado por unha eleizón sinxela: NON. A eliminación da lóxica: as cousas son, ou non son.A tecnoloxía da nosa época utilizase a sistema negativa e tamén: adoraremos calquera sorpresa que debemos destruír igualmente e para deber, o de temer as nosas máquinas de uso cotián? no mundo dixital, os cerebros, desexan ás nosas máquinas, son  filas de en/de interruptores, En = NON, Lonxe = SE. , a nosa tecnoloxía permitiunos desprazarnos mais alá da evolución natural á evolución cultural, de ferramentas de oso ou madeira chegamos ás realidades virtuais de hoxe. Déronnos cun primeiro utensilio (Deus) na nosa propia imaxe: o xugo  humano da computadora e a computadora  humano na realidade virtual. A galvanización eventual deste proceso cultural nacerá como resultado de dous contrarios, iguala aos movementos interdependentes mutuos. Estes dous movementos teñen moitos nomes: pero agora, nós chamarémo-lo 'NON' e "SE".'NON' é o que desexamos, ou carecemos dun corpo, imposíbel, ou o sentido da negatividade (a construción de necesidades dos praceres como imaxinados, as gratificacións ou fuxidas, antes que os desexos básicos como o alimento cando estamos famentos ou para ter calor cando pasamos frixo). 'SE' é o que crían e producen externamente para nós mesmos e para outros polo praza do traballo.

Temos a tecnoloxía para criar  e para absorber o noso propio artefacto cultural persoal. Sen embargo o artefacto é só un sistema ordenado de NOIÉS e SÉS... e como os procesos da creación e a recepción se reúnen, o hábitat desa tecnoloxía se despraza do obxecto a abranguer ao autor: e aínda mais, para envolver o ámbito social tamén. No noso mundo binario a produción de contrarias é dirixida pola sistema sostendo a súa continuidade no consumo masivo de cousas e máis cousas. Rexeitamos as ideas de definición mais alá de NON.