Levedar

Zarla
Leman Quir (ilustracións)

As tres fillas do Sol
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...o

A arte
é unha praza castelán sen entradas,

o artista faino
para que na súa vellez  fíquelle unha boa pensióOOOn, el mesmo é
o símbolo da covardía;

unha obra de arte
é algo comprensíbel e útil.

Necesitamos traballos
que inútiles,
sen sentido, infieis,
e para sempre más alá da comprensióOOOn.

Sen futuroooooooooooo.