(4) Manifesto de letras, latrinas e reis


Jeanne Bucard

As ESCUSAS serven só PARA PALABRAS INTRODUCIDAS na LITERATURAexisten as cousas que son existentes só na forza do seu nome.
Existen os outros que existen, pero carecen de nome para nós ao ser xa tan recoñecidos.

Cada idea necesita un cartón de presentación para se facer coñecida.
As ideas son sabidas polo nome do seu criador.
É mais obxectivo denominalas despois de empregar a nosa BARALLA.

TOPALISMO É UNHA IDEA QUE SERÁ RESPECTADA POLA SÚA REPUTACIÓN antítese
Topalismo é unha mada que sempre íspese para violar a súa demostración.
Topalismo sementeira sen ser semente:
PALABRAS sen SAÍDA;
PALABRAS CON ARMAS AGACHADAS NA SÚA BARALLA;
DUPLICADOS e CALCOS.

Se esta arma existiu antes, non tivo un nome que a fixese recoñecíbel por nós antes de agora, AGORA MESMO.

Os traballos dos Topalistas serán eses, feitos enteiramente fose deste elemento, pero con regras e xéneros axeitados!
A palabra TOPALISTA existe e ten o dereito de se perpetuar .

JEANNE CHAMA A ATENCIÓN SOBRE A SÚA EXISTENCIA.
Está ate o topalismo de desenvolver o Topalismo.
O Topalismo ofrece unha poesía DIFERENTE á poesía.
O TOPALISMO impón unha POESÍA NOVA: AISEOP.

UN ALUDE de TOPALIDADE Achégase.