A Cambadela galopina do Desexo e do estonteamento

Tareixa Frendol
Xurxo Cabo (ilustracións)


Os deuses regresaron en domingo, entre o trono afastado, o niño  caído e os  paxariños mortos no chan.


Agora vén o gato...dama privilexiada pola persecución
a toupiñada sifilítica ante a raia
adecuado statu quo natural da conciencia
acompañe as somas caprichosas de doces asasinatos
para liberar os corredores
pequena contaminación do sangue
e no nomadismo síntase en casa
a carne de gacela
indague no pulmón enchoupado de verniz hermético
éxida para vísceras de ser orgánico dos baixeles de encaixe
incisión no palio dos barrís da arte
coidado ruminante
coidado vidrosoe isto sempre é a orella de éxtase fráxil
pero para crer non hai nada como
a percha do precepto vivificador da misión
ao cerebro o divide a intolerancia sutil
sempre imperfecto para quebrantar
a réplica do coñecemento que e o que quere
é que vostede sexa compasivo e faga etiquetas
un axexa para trabar coñecemento
pletórico o cegamento de por medio
os limites da contaminación satírica
áurea é a cor do azar ardente
un espera ás súas amizades
e debate un pouco desembarazado
sibaritismo ad libitum das inspiracións etimolóxicas
do éxito en tarro