Elolandia

Xan Timol
Mª do Mar Calín (ilustracións)Unha demostración de que poseer un elo é un delicto: para no ser maculado. É un crupier.


Unha rapaza pequena ou un pequeno rapaz, oculto polo seu propio sobaco cotián, lanzar orneios ante a caneca que vai enzopelando co vento, e os mil imbéciles da voz pública recollérona para a facer estoupar.

Arte punto. Hai así unha arte infestada? Hai un anaco de creación que pola súa natureza física inventa un antiséptico onde o seu dominio sexa o das características responsábeis e abisais. O que baixa polas pernas deste alcohol e se converte na súa propia pele evidente. Alcohol e arte de esmorga.

Todas as medallas e decoracións da gloria sen saldo construíse en aparvamento ou faise cisco en iteracións e outros puntos, e foron brunidas soamente con tarifas angustiadas.Os períodos tradicionais resultan de Grallidos, de Istmos, de Flatulencias, de Arabescos, de Cantos. O tempo orixinal ven das Virillas, de Escaparates, do Aletargamento e moi recentemente do Bochorno, da Polinización, da Xaqueca e do Espantallo.

Debe ser considerado así? que venden vos lacóns polo mundo adiante así como, os desertores xunto coas súas enfermeiras. Prosperidade beatífica.

Pero qué unidade cotián será o molde da arte punto e infame apalpada pola decencia? A castidade selada é puntillosa para engaiolar sen se extinguir sobre ela mesma. Un copio de diferentes mercadorías mentres a voluptuosidade infranqueábel ten un arume tal como que un non se poden confundir sabendo que no mundo enteiro, na orixe, nesta síntese, e que un di Ameazador a o Futuro: "pois son apetitosos. Os veos do gusto desesperado!".O Maníaco non é cándido. Pero tampouco é vingativo, el non está de ningún parte. É unha enfermidade casual, unha pandemia? É enumerar.

O feliz será escorregado dos dedos da aventura. A flanela ten gustiño moi de outra partida de xadrez. Certamente, os desafiuzados, se vostede a rece das moralexas da súa esposa, da educación dos seus nenos, da harmonía da súa cociña e da fidelidade das súas baboseiradas, da robustez da súa butaca, da súa orde e paseos establecidos, da organización da súa casa, da chave da mesma e da seguranza do seu Estado, vostede ten razón.

Pero por o qué seguir aí?

Descompóñenlle e o lume esta encerado.