A Esquirola do 1

Istan Die (texto e ilustración)

1
-
   +
/
X
...
...
...
===
8
o                 oo

000000000000000001