Seminaristas persignándose e comendo lagosta

Alfredo Fillar
TEQU (ilustración)

Continuación

3

estancia
organismo consumado
serenidade no confinamento
na certeza
para trasladar a extremidade
gregarismo con zume
angustia e insinuación
para o qué ser un
responsabilidade non entregarse
escaseza do desexo pensativo
suxeito febril necrópoles dactiloscópica
infinidade inquilina
ocupando unha falsa postura
con actos inseparábeis
percepción de forma superposta
ao meu mantel de espírito chisco
conselleiro bondadoso
novidade e dado
ser sempre fame
unha fonte inquietante
se vostede soubese razoar
sobre todo con escrupulosidade
pan e sal
ter un verdadeiro e delirante traxe
pero eu non desexo amolar
ti ou vostede por descubrir
el ou vostede para me axudar
son un amigo a medida
ao que vostede escoita
a receita para como poder queimar o cerebro
vesánico pero
poder obrigar sobredito á negación
non tiña o mesmo ungüento
hostilidade da pregunta do xuíz
na complicidade xuizosa da custodia
da sobremesa sanguinaria
que os globos de cristal esbrancuxados
afirman sentir admiración
ante as reflexións discretas
no punto cardinal da fascinación
cardinal do mediodía
do executor epicúreo
do xenio
do español
máis alá de quen perdeu a súa expedición
vostede desexa atopar unha paixón
en cada absoluto se agacha unha despedida
o almanaque do sacerdote esta queimado
porque escorrega o vulto nas devolucións
a mesma enfermidade magoada
do progreso social
as áreas maculadas son poesía ingurxitada
do mimetismo dos problemas
do antiparasitario nefasto
de providencia calculada polo progreso moral
o mantel está descomposto por calquera devoción
de día no país onde vivir é subversión
as rúas están valeiras
como os campos de Marte
son soamente o carrapuchiña agarrado
con beizos incurábeis de tristura metálica
suprimir ao azar ao hipoxeo
saír acabando a colección de barcos
como sempre hai unha muller no acantilado
só como expiración segreda
válvula incisión circunstancial e espuma
inseguro tendo a existencia detida
fumar impertinente cocho e noite
somnífero nun braseiro diminuto
movemento para morrer artificialmente
dormitorio sedutor e divertido
para a túa primeira vez émbolo ruborizado
estar incomunicados na alcoba
deshonrar o lugar
a miña familia rise en smóking
con olladas espirituais
emanación e símbolo do álbum pastoral
corpo como un interruptor
en impenetrábel pradairo
como trevos sacerdotais
empreño cristián eco
posuír unha escavadora
para a neve ciclope
peito anaco cuberto de chapapote
o misterio por desnivelar
ningún deus fai a túa intelixencia
nin inventa enfermidades para o home
ningún deus doutor inventa a reprodución do home
amor ceo estar xeado e quente
esfragar a ética pública
emprestar atención ao amor ao amor
ser teu se ti o desexas
e toda muller ten un símbolo
vella imaxe e consumación
novo calvario do eco
tortura abrigada gravitación lenta
embaixo da táboa hai unha secuencia flexíbel
aspirina dos amantes para escapar da cama
de costa a costa comigo soamente
nós dous
feitos sorriso
muller perfecta
caricia de ser guiada para min
para ver a man explorando
como unha cabalgadura
no interior esbaradizo do pupitre
con ollos de lugar remoto
como a decoración das cociñas
das labras da roda
unha casca de pele monopoliza
a moca da dozura
conque un home novo
fai apenas articulado
moderado e xiratorio como unha exibizón
pobre de vostede o que sabe da sublime
boia onde dous son cadea de futuro
a paixón corta o maquillaxe dos diváns
escavadora universal da sorpresa
a pesadiña do autómata
odia delicadamente a espontaneidade infinita

4

o encanto da paleta tiránica
cordón magnético
raptor de nenos angustiados
que a cama de seda encapsulada
reduce a lenda hercúlea
do fumador de opio
24 horas de Versos homéricos atullaron
con flatulencias viciosas os obstáculos
dunha subsistencia parlamentaria
dos suburbios dos homes
ante a miña intriga
e aínda con outras irregularidades da cadea
a través do mundo que se semella endiañadamente
ao empate de océanos e desertos coa zume
distinta dos meus extenuantes camiños
compensación na atmosfera da civilización
da casa de feras dos músculos
recoñezo a sensación dos meus tímpanos
do extravagante tradicionalismo
administrado con principios
patriota sen respiración
a camisa do teatro
pesada e engurrada
na representación da estación
toda a sociedade 
ten a obsesión dos cadáveres
o meu ídolo pequeno é malvado e sen salvación
pola pendente do capricho
o punto do arame do traballo
ten a obriga de inaugurar
as torneiras dos mananciais do sol
vacas e faro da máquina segadora
ante o inverno dunha tarde fermosa
que lle mete présa ás papoulas nos seus soños
ningunha antítese no misterio muller
vostede sabe o que é empinar o cotobelo
as monxas no seu soño teñen a clausura pechada
marcas dun desaprehensivo sempre imperceptíbel
dar unha ollada como os dobre sentido
as olladas do vestido
e o abrigo supremo longueirón
eles mesmos o amor ao luxo do porque
a proba dos anacos fermosos
pode vaticinar dentro do museo da lúa perfecta
dos campos de batalla da moral
que debe morrer baixo un clima cotián da atmosfera
que fixa os gardasois das terrazas sen machete
dos servidores da chave
o estupor do androide do éxtase que ri 
unha tea reparte estrelas inxenuas
na célula do afago
a loción do transo
o grande home do almofadón sobre os ombros
que a súa frívola cea extirpa
entre as paredes da laxe da miña nenez exigua
o día esta aterrorizado coa casca de ovo
e a conversación privada co meu pasado
ten unha dilema de maternal azafrán
ólloo como se fose morrer
saiba que vostede ten o nariz cono de vento
no bordo do pavimento
como a cara das sales da auga
o sátiro está embaixo do ar fresco da mañá
o luxo e o pracer sosteñen un xogo de espectros
a cita detrás dun cristal descontinuo
o espazo da auga o feitizo do pacto
o traballo do untamento
as rexións afastadas séntense azuladas pola realidade
esaxerado peregrinaxe corvo das bandeiras
rosas misteriosas vagabundos veloces e paralizados
iterazón cana diminuto mais alá do cabalo
o confesionario é un azo amargado
e atuado que ven dun mar seco
moi preto ao longo da reliquia do camiño
no amencer do padeeiro
hoxe e durante moito tempo
os regatos se asemellan a virxes pequenas
a unha alegría ensartada na vida do soño
moi en riba o qué sen significado
que calquera cosa é ollar
relixións egoístas da humanidade
o outro lado da miña cara se asemella aos regatos
ninguén virá a ver o meu almanaque segredo
o das grandes aventuras na escada
non vemos calquera cosa
os meus amigos se limpan as bágoas co periódico
dos fabricantes de xenios petrolíferos
operación dos imbéciles
dos monstros do tocador
que se sentan en incontábeis butacas

Continuará