Alá mesmo

Xan Timol
Xan Seom (ilustracións)

 
estou desde aquí tribos francas de mil anos
antes neste pobo despois de todo o meu vagabundaxe
berro co trevo do caos
afogado augas escuras da noite
Vivo só camiño solitario
            no segredo
últimos anos finxiron non saber
            ter esquecido
 
Quererían que me marchase
quedarei neste pobo
e aquí me enterraran
            o fixen
para quén o fixenA soidade se envellece
sempre sufrín
home que soportaron o dor
e para min mesmo
na horrorosa frialdade
aprendín a lembrar
a verdade que ninguén pode soportar
 
Son a súa muda voz
desexaron
            desexaron
atrevéronse a soñar
atroz batalla perdida