A realidade chea de saber

Tareixa Frendol
Manoel Toural Quiroga (ilustración) 
 

Todos os sentidos nos límites da dúbida.
 
Luxuria entre panos
humanidade e prostíbulos
 
ela amaba a Arte Románica
ela amaba o solpor
           da cinza do pedernal
 
leiras que gardan o silencio
ollabamos absortos
 
                                 por fin
 
as donas de antano
derradeiro pracer
                 o mellor
non sabía qué

a posesión recibira un agasallo
                         cadea de pedra
                     na que fora lendo
mentres o meu amor paseaba na bicicleta
                                               do labirinto
esto enchía o chan de follas