NON á GUERRA!

                       NON á OTAN!

NON ao XENOCIDO do POBO PALESTINO!

54