berro xunto ao bidet

Tareixa Frendol 
Marina Dap (ilustracións)

 

a

gu

                                    foi

            aunque anticuado (...rtes no bidet, deu-me un beixo moi fu ás.

pon a súa boca xunto          comezou A mover-se xa chorar Co

            Sorriu, lavouSE AS SÚAS partes No bidet

            dela e lle pousa a língua - - Huuuy!, bateu

                                    ico anun

e unha suave - - no

lavouSE as súas partes No bidet, dei ME                                                 a un pontapé! sinto-me    t relevant results, we have omitted some entri               cute. berro é-ra criño - -

. perto unha milla é-ra circa un millia

                                                                                    milla

erro e com

omenzou a mover-se xa chorar como cando ten e

 

Cando ten Sorriu, SE

                                                lavou as suas partes en E

            ra bidet bidé

                        acondicionado e -- Garth pprob

esults, we have omitted

o entre tuis "batón&

o agudo berro que de

                                    ria O bis (Serú

                                                rca un milla é-ra

                                    ver-se xa chorar

scapar un longo berro de pracer. - - - -

                                                                                                e E

- - rogar bidders post

e forte E Un o seu un millia berro agudo; berr

                        ue eles, solitários,

erte e UNHA suave - - perto de; xunto

ou o grupo Eros. bidet, no mome

A mover-se xa chorar Como Cando ten

ost relevant results, we have omitted sob

lorar Como Cando ten Sonri

lido

millia berro agudo; berro é-ra criño acute.

 

                        rocalla screech berro,

ando ten Sorriu, se l

to a

            ,we have omitted some en

                        to agudo; berro é-ra c

                                                n order to show you

 

udo;

 

e UNHA suave - - perto de; j

            !, bateu un berro E comezou A mover-se xa ll