A Malla

Claudia Queiruga
Xan Seom (ilustracións)
(Principios de Babel: eu. Sen lonxitude nin latitude. Penas indixestas)


O Estralo: as fusións conseguidas en medio da corrente do nome son inconstantes e débis 

(provedores da inutilidade).

Calquera tipo da unidade falseada é unha transcendencia falsa (unha pintura a pastel untou a ilusión; acabamos por facer o parvo lonxe do abismo, así, construíndo un sentido do coñecemento nun fodido futuro, a base e falsa).

Necesitamos un imán verdadeiro para se opor ante algunha transcendencia falsa (en vez de tratar de corromper outras galaxias humanas co noso xenérico (falando como un Metro de Platino Iridiado) a penetración  que nós nos sentimos que a súa arañeira está acerca de antes que tratando de nos unir dentro da súa rede.

(Necesitamos rebelarase fose no noso propio).

Tomar este recurso producirá mais que a mera soma de trocos dentro do sistema, e isto constituirán un valor universal na circulación entre entidades e individuos libres.

¡ NADEMOS NA BUSCA DOS PEIXES ! 

Na moi imbécil actividade de aprender arte e a súa transmisión dialéctica nós desenredaremos o suxeito e o obxecto do coñecemento económico, e polo estúpido acto de realizar tais revolucións copernicanas é que trazaremos na súa verticalidade a localidade do desexo verdadeiro as pegadas seminais que salpican de esperma e fluxo aos nosos modems.
Cando os humanos berran na súa identidade, a tecnoloxía vacila erradamente. A primeira torre tivo como resultado Babel. Nós sen embargo agora construímos de novo e na realidade virtual por primeira vez un novo monumento á Terceira Internacional.

Vostede agora pode ter atinxido o punto onde Vostede pode entrar e poder experimentar o que se sente sendo emisor el mesmo. O noso ladrido emisor é un estabelece unha frecuencia de puntos, recíproco emisor que combina os elementos do texto, da imaxe móbel, e da proxección visual, nunha unidade sintética de Metro de Platino iridiado, capaz de transmitir multiplicacións e somas risoñas.

Nós celebramos nova velocidade, esta é unha celebración só a anchura de banda só, unha espiral virtual que vai movéndose o redor das imaxes criadas  e virtualmente. no Metro de Platino Iridiado transmítense as imaxes, xiran movéndose como se os espectadores circulasen virtualmente o redor das páxinas das nosas creacións. 

A música Tecno das nosas especulacións, liban visibelmente móbeis entre as esferas do linguaxe arbitrario.
Fora o golpe que non é capaz de torcer os movementos, pero tamén de comunicación recíproca. Para o avance verdadeiro, que se transmite de encima a torre virtual da Terceira Internacional, consiste na xuntanza - en un dos moitos lugares paxinados de ciberespacio dun só Metro de Platino Iridiado. Transmisor - de moitas instintos por explorar.

...Benvidos á nova Regra !