Xoán Fernández de Andeiro. A súa orixe e vida ate o exilio

Manoel Toural Quiroga
TEQU (ilustracións)

A Coruña. Vicenti J. D.

Os cronistas condenam D. Tereja namorada do nosso
 Conde Fernão Peres de Trava,
 e D. Leonor, namorada do outro nosso Conde Fernandes de Andeiro;
mas a nós quer-nos parecer que semelhantes amores
são o símbolo da política integralista
que deveu ter seguido Portugal.

Castelao

Seguindo o que indica Castelao, é certo que até os nosos dias a historiografía do nacionalismo portugués e a española soslaían interesada e sistematicamente calquera análise rigorosa que faga mención tanto aos feitos históricos concretos como aos personaxes que os protagonizaron e que conformaron o pasado e o presente da nosa nazón. Unha vez máis, pódese constatar que os estados peninsulares e outros construíron e lexitimaron a súa existencia baseándose na virtualidade máis axeitada para cada un deles, para así adecuar e soslaíar as súas contradicións.

Leonor Telles diante do cadáver de Andeiro. Litografía da Biblioteca Nacional de Lisboa


A figura do fidalgo Xoán Fernández de Andeiro é un exemplo  do enunciado. Descoñecido entre nós,  foi vilipendiado en Portugal e utilizado para xustificar e reforzar a independencia portuguesa no século XIV, a pesar de ter sido quen por primeira vez estabeleceu as tradicionais relazóns diplomáticas entre a Grande Bretaña e Portugal, mantidas até o presente.


Aínda que foron varios os autores que se teñen ocupado da súa peripécia vital, non embargantes chámanos a atenzón que non exista ningún traballo, que vaia máis alá de sinalar a súa orixe coruñésa, que se dedicase aos seus primeiros anos e que tampouco ninguén haxa desvelado a importancia da bisbarra onde naceu. Isto permítenos achegarmos para mostrar a relevancia destes lugares situados ás aforas da cidade de A Coruña e que na actualidade presentan un carácter marxinal na historia do noso país.

Mapa de situación. Lugar de Andeiro
Andeiro é con certeza un personaxe controvertido do século XIV. Posibelmente foi un aventureiro dotado de certo xeito para estabelecer relazóns co seu entorno, o que hoxe denominaríamos como “don de xentes”. A súa vida corre en paralelo coa de outros representantes da alta nobreza laica galega, tais como Fernán Ruíz de Castro e ambos defensores da causa “petrista”, máis alá da morte do mesmo rei Pedro I (denominado  como O Cruel ou O Xusticeiro). Este grupo de nobres, coa defensa dos seus intereses de clase, trataron de canalizar e afianzar unha estratexia plenamente definida dentro dunhas coordenadas luso-galegas e por extensión atlánticas, da que quizais puidese ter participado Castela. Á postre, de se levar a bo porto esta dinámica ben puidese situar a Galiza como estado independente no correspondente tempo histórico. 


A fidalguía en Galiza

Para evitar confusións é preciso aclarar a terminoloxía empregada cando se fala de fidalguía, no caso concreto que nos ocupa e na Galiza do século XIV. Como ben é sabido, co paso do tempo o termo "fidalgo" se foi degradando até o punto de ser utilizado para sinalar os estamentos mais baixos da nobreza. Este non era dende logo o caso naquela época.

Aínda que  se impuxo o significado español de fidalgo “fillo de algo” (vocábulo que á súa vez procede do galego fillo d´algo), na Galiza medieval este termo designaba aos nobres de estirpe. É dicir, aqueles cuxos devanceiros sempre foran nobres e cuxa orixe non podía saberse, a diferenza dos nobres de nacemento que eran aqueles que de orixe plebeo foron ennobrecidos. Neste marco concreto habemos de situar a fidalguía de Andeiro, un nobre de estirpe que pola súa condición de tal atinxiría posto de relevo na cidade de A Coruña, como semella ser que foi o de gobernador e co que iniciaría a súa peripécia vital. 
Como sinala o historiador portugués Fernao Lopes na súa “Chronica de o-Rei D. Fernando”, seria Andeiro un dos que sairia a receber ao rei Fernando I de Portugal, tras ter sido proclamado rei de Galiza polos defensores da causa de Pedro I: “N´isto, chegou o ren D.Fernando á vista do logar e dá-vos vila o sahiram todos a receber, e entre elles Joao Fernandez Andeiro, que era o mais honrado do logar, porque as outras xentes sao d´elle pescadores e outros homens nao de grande conta. E Joao Fernandez, porque Aínda nao vira o-rei de Portugal, ia dizendo alta voz entre vos outros todos: “Hu vem aqui meu senhor o-rei D.Fernando”. O rei ao ouvir isto, deu espuelas ao cabalo en que montaba e contestou “Eu sou, eu sou!“. Entón Andeiro beixou-lle a man e o próprio fixeron os que o acompañaban. Deste xeito posesionouse de A Coruña o monarca portugués.


Os fidalgos de Andeiro

Ponte de O Burgo
Atopámonos a orixe familiar dos fidalgos de Andeiro na bisbarra das Mariñas dos Freires, no lugar de Andeiro pertencente ao concello de Cambre. Aquí, onde aínda permanecen as ruínas da súa casa solarenga destruída no século XV polos Irmandiños, nacería Xoán Fernández (c.1320-6). Descendínte dunha das famílias nobres (fidalgas) máis antigas e importantes das Mariñas que atinxirían a súa máxima puxanza na época de maior esplendor da bisbarra.

Restos da casa solarega. Andeiro
 
Muiños de Cea da Ma
A Mariña dos Freires por se atopar ao fondo da ría de A Coruña, serviría de refuxio aos primeiros habitantes de O Burgo Vello dó Faro (A Coruña) durante as invasións Normandas do século X. O que permitiría que no seu entorno fose medrando O Burgo dó Faro (parroquia actual de O Burgo moi degradada), que iría progresando  por unha serie de circunstancias como imos ver. Así por exemplo, en A Cea dá Ma, os monxes de Sobrado instalarían unha serie de muíños movidos polas mareas, e os Condes de Trava traerían aos cabaleiros templarios para protexer, principalmente no século XII, aos peregrinos que xa comezaban a afluír a Compostela procedentes do norte de Europa e das Illas Británicas que desembarcaban nos portos de A Coruña e de Betanzos, dando lugar ao denominado Camiño do Inglés. Máis tarde, o rei Fernando II ordenaría o traslado da poboazón a A Coruña que definitivamente sería refundida e repoboada en 1208 por orde do rei galego Afonso IX ao trasladar aos habitantes de O Burgo até o actual emprazamento da Cidade Vella, reconstruíndo a urbe e outorgándolle aos seus moradores os privilexios do Foro de Benavente de 1167, por ter favorecido a repoboazón dos seus habitantes.

Será a partir deste momento que a urbe de A Coruña conseguirá a superioridade na bisbarra converténdose nun enclave dependente da autoridade real, libre de vasalaxe ao clero e aos señores feudais que se repartían o resto do territorio galaico. Razón é polo que é neste lugar onde se atopaban unha boa parte dos defensores da causa de Pedro I.

No século XIV, tras a desaparición da Orde do Temple, o señorío de O Burgo pasaría a depender da familia Andrade. Unha das familias, tanto de Galiza como de fora, que gozarían do favor do rei Enrique de Trastámara polo apoio emprestado á súa causa en contra do rei lexítimo Pedro I.


A defensa dó petrismo

En xullo de 1366 Pedro I convocou, no Castelo de Monterrei en Verín, unha xuntanza de cabaleiros galegos (entre eles Andeiro) fieis a súa política. Alá debaten a estratexia a seguir fronte aos repetidos intentos do seu medio irmán Enrique para lle usurpar a coroa. Nun primeiro momento deciden saír ao encontro de Enrique para defender as cidades de Astorga e Zamora, pero ao final o Rei opta por desprazarse a A Coruña e embarcar cara a localidade francesa de Baiona acompañado por Andeiro e Men Rodríguez. En setembro serán recibidos en Libourne polo Príncipe Negro, á sazón príncipe Eduardo de Woodstock, Señor de Aquitania e fillo de Eduardo III de Inglaterra. Alí, xunto con Eduardo III e Carlos II de Navarra, Pedro I asinará o Tratado de Libourne, prometendo a ambos xenerosas recompensas a troques da súa axuda para recuperar o trono.
Castelo de Monterrei. Verín, Ourense
A comezos de 1367 as tropas da coalición entran en Castela por Navarra e o 3 de abril dese mesmo ano ambos exércitos enfróntanse na localidade castelá de Najera. A batalla saldase cunha esmagante vitoria dos exércitos do rei Pedro. Enrique fuxe a Francia a través de Aragón e Pedro inicia unha dura represión contra os seus adversarios, pola contra negase a cumprir o pactado no Tratado.  Ante esta situación, as tropas inglesas abandonan a Pedro I, en tanto que o monarca navarro, decepcionado ante a falta de pago, volta ao seu reino deixando a Pedro no seu trono pero sen exército que o defenda.

Ante tal situación, Enrique de Trastámara de novo entra en Castela e pouco a pouco vai conquistando cidades nas que os únicos espazos que manteñen a súa fidelidade ao petrismo son as xuderías e os castelos. Para acelerar o final da contenda Enrique, paralelamente pacta con Francia quen lle envía ao cabaleiro Bertrand Duguesclin. Pedro, que se atopaba en Toledo, refuxiase no sul perseguido polas tropas do seu medio irmán e os seus aliados franceses. Só uns poucos nobres, entre os que se atopan Andeiro e Men Rodríguez, o acompañan na súa viaxe. O Rei recala en Montiel e o 14 de marzo de 1369 desenvolvese unha batalla claramente gañada polas forzas de Enrique. Días mais tarde, na noite do 22 ao 23 de marzo, prodúcese o desenlace no que Pedro é asasinado a mans do seu medio irmán Enrique.

Coa morte do rei Pedro non acaba a loita, e os nobres lexitimistas co acordo dos concellos galegos, negan as pretensións de Enrique e recoñecen como rei a Fernando I de Portugal (1369), para que abandeire o lexitímesmo dinástico fronte á usurpación de Enrique II de Castela, segrándolle que: “levamtariam voz por elle (...) e que lhe dariam as vilas e o reçeberiam por senhor, fazemdolhe dellas menagem”.

Allariz
A entrada en Galiza de Fernando I foi triunfal, sendo aclamado en todas as vilas e cidades que atravesaba como Allariz: "os da vila o sairom todos a reçeber". Como xa sinalamos, á súa chegada a  Coruña saiu a recebelo Andeiro.

Medio tornés acuñado en A Coruña
Inmediatamente, as prazas raianas voltaron a pórse do lado dos lexitimistas conseguindo o controlo das bisbarras de Valdeorras e Verín, Así como o vale do río Támega, no limite entre Portugal, León e Galiza, pechando os accesos de Castela cara o sul de Galiza. Coa súa acción foron fortificados lugares estratéxicos como Tui e Baiona e liberado o tráfico de mercadorías entre Galiza e Portugal. De igual xeito estabeleceuse o fornecemento de alimentos as poboazóns galegas minguadas pola guerra: "Carregar em Lisboa navios e cevada e vinhos, que levassem todo a aquelle logar para seer bastecido".
Lugar de a ceca de A Coruña

Aínda que a alianza con Fernando I non duraría máis de tres meses, a corte chegouse a instalar en A Coruña co apoio de Andeiro. Ao mesmo tempo, Fernando I dispuxo cuñar moeda de ouro e prata en A Coruña -onde xa existía unha ceca (casa da moeda) desde o reinado de Afonso IX (1171-1230)- e en Tui, dando testemuño da súa validez na circulación.

Enrique II de Castela, coñecedor dos feitos, convocou o seu exército e marchou sobre Galiza o que fixo que Fernando I voltase a Portugal deixando a defensa do territorio en mans de Nuno Freire de Andrade e Xoán Fernández de Andeiro. Nos anos seguintes todo isto desencadearía as coñecidas como Guerras Fernandinas que á postre saldaríanse con derrotas para os petristas.


Exilio

En marzo de 1371 as tropas galegas foron derrotadas na batalla de Porto de Bois (Lugo), o que significaría a caída do último reduto petrista na península, certificado nese mesmo ano coa sinatura do Tratado de Alcoutim. O acordo estabelecía, entre outras disposicións, que todos os petristas deberían de abandonar as súas posesións en Galiza, o que ocasionaría que moitos deles buscasen refuxio en Portugal e Inglaterra. Como resultado da derrota, Enrique II de Castela substituiría a boa parte da nobreza galega por nobres casteláns ou galegos adeptos á súa causa.

Non obstante, en 1372 asinase un novo acordo segredo entre Fernando I e o duque de Lancaster para expulsar ao rei castelán Enrique do trono. O acordo fora logrado grazas á intercesión de Andeiro ante a corte inglesa, á que ofrecería tamén a coroa de Galiza ao duque de Lancaster.

Este acordo asinado o 10 de xullo de 1372 entre o rei Fernando I e os delegados de Xoán de Gante, duque de Lancaster, é coñecido como Tratado de Tagilde por ter sido asinado nesa localidade. Constitúe o primeiro fundamento xurídico do histórico e tradicional tratado da alianza Luso-Británica, que aínda hoxe perdura.

Tratado de Tagilde

Moitos dos nobres galegos, entre os que se atopa Fernando Ruiz de Castro, tamén refuxiado en Portugal, se soman ao proxecto e voltan a entrar en Galiza. Non embargantes e debido á superioridade militar de Enrique, os petristas voltan a ser vencidos, invadindo o rei castelán Portugal en decembro de 1372. Chegado as portas de Lisboa impón a sinatura do Tratado de Santarem (1373), no que se determina a expulsión de todos os petristas de Portugal e que significaría unha auténtica diáspora dos nobres galegos e o final dos mesmos como grupo de resistencia.