Lírica Medieval galega: Cantigas profanas de AFONSO X

Equitación de XIS
TEQU (ilustracións)
Carme Dapoza Bouzas (acuarelas)
Manoel Toural Quiroga (debuxo)

Afonso Fernández, máis coñecido como Afonso X “O Sabio”, naceu en Toledo o 23 de novembro de 1221 e faleceu o día 4 de abril de 1284 en Sevilla aos 62 anos. Una longa vida para a súa época chea de luces e sombras, muitas delas aínda por aclarar e precisar. Foi rei de Galiza, León, Castela, Toledo, Sevilla e Murcia pero, principalmente foi o protagonista da organización en torno a Castela dos reinos medievais dos que se ocupou na península ibérica, seguindo a traxectoria encetada polo seu pai, o rei Fernando III. 

Afonso X. Santiago Palomares (BNE)

Deixando a un lado a súa traxectoria polítca como monarca, foi autor e trovador fecundo, senon como creador si como organizador e inspirador (de igual xeito co pai) dun rico e valioso corpus de poesía en lingua galega. A súa corte converteuse en lugar de encontro para trobadores tanto galegos como portugueses e provenzais. A nosa lírica medieval, sen lugar a dúbida,  alcanza o seu máximo esplendor niste período.

Recollemos aquí todas as cantigas profanas coñecidas de Afonso X que se atopan no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (Colocci-Brancuti) e no Cancioneiro da Biblioteca Vaticana.Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL)
O humanista Angelo Colocci (1467-1549) foi que compilou e anotou 1664 cantigas entre 1525 e 1526, en Italia. No século XIX, o manuscrito era propiedade do conde Paolo Brancuti di Cagli, de Ancona, quen llo vendería  ao filólogo Ernesto Monaci. Anos despois, en 1924 foi adquirido polo Estado Português e depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa. O conxunto foi publicado en fascículos entre os anos de 1949 e 1964, na Revista de Portugal, cos comentarios e glosario de Elza Paxeco Machado e José Pedro Machado. En 1965, as cantigas profanas apareceron publicadas por primeira vez na editorial Galaxia en Vigo, extraídas e comentadas por Manuel Rodrigues Lapa: “Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses”.  
Ed. de Manuel Rodrigues Lapa (Vigo, 1965)

O cancioneiro depositado na Biblioteca Vaticana compilado entre o remate do século XV e os principios do segulo XVI recolle 1200 cantigas. Sería o Vizconde da Carreira, no ano 1847, quen financiou a primeira edición impresa do códice  editado pola editorial J.P. Ailaud en Paris. Máis tarde, en 1875 publicaríase una edición “diplomática” do cancioneiro por Ernesto Moraci.

Cancioneiro da Vaticana (BV)

Como ben podemos deducir, durante moito tempo ignorouse a existencia desta parte dos cancioneiros onde se ubicaba a lírica profana de Alfonso X el Sabio. Así,  aínda que xa se conocía a súa existencia, a crítica non lle emprestara ninguna atención, ocupándose en exclusiva do corpus das 427 Cantigas de Santa María de carácter religioso.  

As cantigas profanas

© Manoel Toural Quiroga, 2018
Tratase de 45 cantigas, aunque una delas (cantiga de Amigo I), a súa autoria e moi dubidosa. Nós, na colleita, seguimos o criterio da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) e preséntamolas de igual xeito:

1 Cantiga de Amigo,
34 Cantigas de Escarnio e Maldizer,
2 Cantigas de Loor
3 Cantigas de Amor,
4 Tençaos,
1 Cantiga de Sirventes moral,Cantiga de Amigo I
            
No cancioneiro da Biblioteca Nacional (BNL)
                                    Ai eu coitada, como vivo em gram cuidado
                                   por meu amigo que hei alongado;
                                          muito me tarda
                                          o meu amigo na Guarda.
 
            5                      Ai eu coitada, como vivo em gram desejo
                                   por meu amigo que tarda e nom vejo;
                                          muito me tarda
                                          o meu amigo na Guarda.


Cantiga de Escárnio e Maldizer I

                                   Mester havia Dom Gil
                                   um falconcinho bornil
                                   que nom voasse,
                                   nemigalha nom filhasse.
 
            5                      Uum galguilinho vil
                                   que ũa lébor, de mil,
                                   non'[a] filhasse,
                                   mais rabejasse e ladrasse.
 
                                   Podengo de riba Sil
            10                    que cufiasse um mujil
                                   que lhi mejasse,
                                   a Dom Gil,
                                   quando lébor i achasse.
 
                                   Osas d'uum joubaril
            15                    que dessem per seu quadril
                                   [e s'embargasse],
                                   [i] Dom Gil,


Cantiga de Escárnio e Maldizer II

                                   Achei Sanch[a] Anes encavalgada
                                   e dix'eu por ela cousa guisada:
                                   ca nunca vi dona peior talhada,
                                   e quige jurar que era mostea;
            5                             e vi-a cavalgar per ũa aldeia
                                          e quige jurar que era mostea.
 
                                   Vi-a cavalgar com um seu 'scudeiro
                                   e nom ia milhor um cavaleiro.
                                   Santiaguei-m'e disse: - Gram foi o palheiro
            10                    onde carregarom tam gram mostea;
                                          vi-a cavalgar per ũa aldeia
                                          e quige jurar que era mostea.
 
                                   Vi-a cavalgar indo pela rua,
                                   mui bem vistida em cima da mua;
            15                    dix'eu: - Ai, velha fududancua,
                                   que me semelhades ora mostea!
                                          Vi-a cavalgar per ũa aldeia
                                          e quige jurar que era mostea.

© Carme Dapoza Bouzas, 2018

Cantiga de Escárnio e Maldizer III

                                          Penhoremos o daiam
                                          na cadela, polo cam.
 
                                   Pois que me foi el furtar
                                   meu podeng'e mi o negar
            5                      - e quant'é a meu cuidar,
                                   estes penhos pesar-lh'-am:
                                   ca o quer'eu penhorar
                                   na cadela, polo cam.
                                          Penhoremos o daiam
            10                           na cadela, polo cam.
 
                                   Mandou-m'el furtar alvor
                                   o meu podengo melhor
                                   que havia em sabor;
                                   e penhorar-lh'-ei, de pram,
            15                    e filhar-lh'-ei a maior
                                   sa cadela, polo cam.
                                          Penhoremos o daiam
                                          na cadela, polo cam.
 
                                   Pero querrei-mi aviir
            20                    com el, se [o] consentir;
                                   mais se o el nom comprir
                                   os seus penhos ficar-mi-am;
                                   e querrei-me bem servir
                                   da cadela, polo cam.
            25                           Penhoremos o daiam
                                          na cadela, polo cam.


Cantiga de Escárnio e Maldizer IV

                                   Med'hei do pertigueiro que tem Deça,
                                   semelha Pero Gil na calvareça,
                                   e nom vi mia senhor [há] mui gram peça,
                                          Mília Sancha Fernándiz, que muit'amo.
            5                             - Antolha-xe-me riso, pertigueir', e chamo
                                          Mília Sancha Fernándiz, que muit'amo.
 
                                   Med'hei do pertigueir'e ando soo,
                                   que semelha Pero Gil no feijoo,
                                   e nom vi mia senhor, ond'hei gram doo,
            10                           Mília Sancha Fernándiz, que muit'amo.
                                          - Antolha-xe-me riso, pertigueir', e chamo
                                          Mília Sancha Fernándiz, que muit'amo.
 
                                   Med'hei do pertigueiro tal que mejo,
                                   que semelha Pero Gil no vedejo,
            15                    e nom vi mia senhor, ond'hei desejo:
                                          Mília Sancha Fernándiz, que muit'amo.
                                          - Antolha-xe-me riso, pertigueir', e chamo
                                          Mília Sancha Fernándiz, que muit'amo.


Cantiga de Escárnio e Maldizer V

No cancioneiro da Biblioteca Nacional (BNL)

                                   Direi-vos eu d'um ric'home
                                   de com'aprendi que come:
                                   mandou cozer o vil home
                                   meio rabo de carneiro
            5                      - assi com'o cavaleiro.
 
                                   E outro meio filhou,
                                   e peiteá-lo mandou,
                                   [e] ao colo o atou,
                                   em tal que o nom aolhasse
            10                    quen'o visse e o catasse.
 
                                   E pois ali o liou,
                                   estendeu-se e bucijou;
                                   por ũa velha enviou,
                                   que o veesse escantar
            15                    d'olho mao de manejar.
 
                                   A velha e[n] diss'atal:
                                   - Daquesto foi, que nom d'al:
                                   de que comestes mui mal.
                                   E começou de riir
            20                    [e] muito del escarnir.
 
                                   Nun'Eanes diss'assi:
                                   - Fiinda mester há i.
 
                                   Dom Afonso diss'atal:
                                   - Faça-xo quem faz o al.


Cantiga de Escárnio e Maldizer VI
           
                                   Tanto sei de vós, ric'homem: pois fordes n[a] alcaria
                                   e virde'la azeitona, ledo seredes esse dia:
                                   pisaredes as olivas con'os pees ena pia.
                                          Ficaredes por astroso,
            5                             por untad'e por lixoso.
 
                                   Bem sei que seredes ledo, pois fordes no Exarafe
                                   e virdes as azeitonas que foram de Dom Xacafe:
                                   torceredes as olivas, como quer que outrem bafe.
                                          Ficaredes por astroso,
            10                           por untad'e por lixoso.
 
                                   Pois fordes n[a] alcaria e virdes os põombares
                                   e virdes as azeitonas jazer per esses lagares,
                                   trilhá-las-edes [ena] pia com esses ca[l]canhares.
                                          Ficaredes por astroso,
            15                           por untad'e por lixoso.


Cantiga de Escárnio e Maldizer VII

                                   Se me graça fezesse este Papa de Roma!
                                   Pois que or[a] os panos da mia reposte toma,
                                   que levass'el os cabos e dess'a mi a soma;
                                   mais doutra guisa me foi el vendê'la galdrapa.
            5                             Quisera eu assi deste nosso Papa
                                          que me talhasse melhor aquesta capa.
 
                                   Se m'el graça fezesse con'os seus cardeaes,
                                   que m[e] lh'eu dess', e que mos talhasse iguaaes!
                                   Mais vedes em que vi en'el[e] maos sinaes:
            10                    que do que me furtou, foi cobri-l[o] a sa capa.
                                          Quisera eu assi deste nosso Papa
                                          que me talhasse melhor aquesta capa.
 
                                   Se con'os cardeaes com que faça seus conselhos
                                   posesse que guardasse nós de maos trebelhos,
            15                    fezera gram mercêe, ca nom furtar com elhos
                                   e [os] panos dos cristãos meter sô sa capa.
                                          Quisera eu assi deste nosso Papa
                                          que me talhasse melhor aquesta capa.


Cantiga de Escárnio e Maldizer VIII

                                   Dom Rodrigo, moordomo, que bem pôs a 'l-rei a mesa
                                   quando diss'a Dom Anrique: - Pois a vosso padre pesa,
                                   nom lhi [de]des o castelo - esto vos digo de chão -
                                   e dar-vos-ei em ajuda muito coteife vilão.
 
            5                      E dos poldrancos de Campos levarei grandes companhas
                                   e dar-vos-ei em ajuda tôdolos de Val de Canhas;
                                   e des i pera meu corpo levarei tal guisamento
                                   que nunca em num tempo trouxo tal Pero Sarmento.
 
                                   Levarei Fernando Teles com gram peça de peões,
            10                    todos calvos e sem lanças e com grandes sapatões;
                                   e quem [aqu]estes matarem, creede bem, sem dultança,
                                   que jamais en'este mundo nunca ve[e]rá vingança.

© Carme Dapoza Bouzas, 2018
Cantiga de Escárnio e Maldizer IX
           
                     Dom Gonçalo, pois queredes ir daqui pera Sevilha,
                     por veerdes voss'amig', e nõn'o tenh'a maravilha,
                     contar-vos-ei as jornadas légo'a légoa, milh'e milha.
 
                     Ir podedes a Libira e torceredes já quanto,
5                   e depois ir a Alcalá se[m] pavor e sem espanto
                     que hajades d'i perder a garnacha nen'o manto.
 
                     E ũa coisa sei de vós e tenho por mui gram brio,
                     e por en [eu] vo-lo juro muit'a firmes e afio:
                     sempr'havedes a morrer em invern'o[u] em estio.
 
10                 Eu por en [bem] vo-lo rogo e vo-lo dou em conselho:
                     que vós, entrante a Sevilha, vos catedes no espelho
                     e nom dedes nemigalha por mui te[r] Dom Joam Coelho.
  
                                   Por que vos todos amassem sempre vós muito punhaste,
                                   bõos talhos em Espanha metestes, pois i chegastes,
            15                    quem se convosco filhou, sempre vós del gaanhastes.
 
                                   Sem esto, foste cousido sempre muit'e mesurado,
                                   de todas cousas comprido e apost'e bem talhado,
                                   e [e]nos feitos ardido e muito aventurado.
 
                                   E pois que vossa fazenda teedes bem alumeada
            20                    e queredes bem amiga fremosa e bem talhada,
                                   nom façades dela capa, ca nom é cousa guisada.
 
                                   E pois que sodes aposto e fremoso cavaleiro,
                                   g[u]ardade-vos de seerdes escatimoso ponteiro
                                   - ca dizem que baralhastes com [Dom] Joam Co[e]lheiro.
 
            25                    Com aquesto que havedes mui mais ca outro compristes;
                                   u quer que mãao metestes, guarecendo, en saístes;
                                   a quem quer que cometestes, sempre mal o escarnistes.
 
                                   E nom me tenhades por mal se em vossas armas tango:
                                   que foi das duas [e]spadas que andavam em um mango?
            30                    Ca vos oí eu dizer: - Com estas petei e frango.
 
                                   E ar oí-vos dizer que a quem quer que chagassem
                                   com esta[s] vossa[s] espada[s] que nunca se trabalhassem
                                   jamais de o guarecerem, se o bem nom agulhassem.
 
                                   E por esto [vos] chamamos nós "o das duas espadas",
            35                    porque sempre as tragedes agudas e amoadas,
                                   com que fendedes as penas, dando grandes espadadas.


Cantiga de Escárnio e Maldizer X
            
No cancioneiro da Biblioteca Nacional (BNL)
                                   [Maria Pérez vi muit'assanhada,]
                                   porque lhi rogava que perdoasse
                                   Pero d'Ambroa, que o nom matasse,
                                   nem fosse contra el desmesurada.
            5                     E diss'ela:- Por Deus, nom me roguedes,
                                   ca direi-vos de mim o que i entendo:
                                          se ũa vez assanhar me fazedes,
                                          saberedes quaes pêras eu vendo.
 
                                   Ca [me] rogades cousa desguisada
            10                    e nom sei eu quem vo-lo outorgasse:
                                    de perdoar quen'o mal deostasse
                                   com'el fez a mim, estando em sa pousada.
                                   E pois vejo que me nom conhocedes,
                                   de mi atanto vos irei dizendo:
            15                           se ũa vez assanhar me fazedes,
                                          saberedes quaes pêras eu vendo.
 
                                   E se m'eu quisesse seer viltada
                                   bem acharia quem xe me viltasse;
                                   mais, se m'eu taes nom escarmentasse,
            20                    cedo meu preito nom seeria nada;
                                   e em sa prol nunca me vós faledes
                                   ca, se eu soubesse, morrer'ardendo;
                                          se ũa vez assanhar me fazedes,
                                          saberedes quaes pêras eu vendo.
 
            25                    E por esto é grande a mia nomeada,
                                   ca nom foi tal que, se migo falhasse,
                                   que en[de] eu mui bem nom castigasse,
                                   ca sempre fui temuda e dultada;
                                   e rogo-vos que me nom afiquedes
            30                    daquesto, mais ide-m'assi sofrendo;
                                          se ũa vez assanhar me fazedes,
                                          saberedes quaes pêras eu vendo.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XI
           
                                   Pero que hei ora mêngua de companha,
                                   nem Pero Garcia nem Pero d'Espanha
                                          nem Pero Galego
                                          nom irá cõmego.
 
            5                      E bem vo-lo juro par Santa Maria:
                                   que Pero d'Espanha nem Pero Garcia
                                          nem Pero Galego
                                          nom irá cõmego.
 
                                   Nunca cinga espada com bõa bainha,
            10                    se Pero d'Espanha nem Pero Galinha
                                          nem Pero Galego
                                          for ora cõmego.
 
                                   Galego, galego, outrem irá cõmego.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XII

                                   Dom Airas, pois me rogades
                                   que vos dia meu conselho,
                                   direi-vo-lo em concelho:
                                   por bem tenh'eu que vaades
            5                             mui longe de mi e mui com meu grado.
 
                                   E por eu [vos] bem conselhar
                                   nom dé-vos com estar peior,
                                   ca vos conselh'eu o milhor:
            10                    que vaades ora morar
                                          mui longe de mi e mui com meu grado.
 
                                   Conselho vos dou d'amigo;
                                   e sei, se o vós fezerdes
            15                    e me daquesto creverdes,
                                   morar[e]des u vos digo:
                                          mui longe de mi e mui com meu grado.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XIII
Fragmento
           
                                   Dom Meendo, vós veestes
                                   falar migo noutro dia;
                                   e na fala que fezestes
                                   perdi eu do que tragia.
            5                             Ar quer[r]edes falar migo
                                          e nom querrei eu, amigo.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XIV


                                   Dom Meendo, Dom Meendo,
                                   por quant'ora eu entendo,
                                          quem leva o baio, nom leixa a sela.
 
                                   Amigo de Souto Maior,
            5                      daquesto sõo sabedor:
                                          quem leva o baio, nom leixa a sela.
 
                                   Dom Meendo de Candarei,
                                   per quant'eu de vós apres'hei,
                                          quem leva o baio, nom leixa a sela.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XV
Fragmento
            
No cancioneiro da Biblioteca Nacional (BNL)
                                   Falavam duas irmanas, estand'ante sa tia,
                                   e diss'a ũa a outra: - Naci em grave dia,
                                   e nunca casarei,
                                   ai mia irmana, se me nom [vou a] cas del-rei.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XVI
           
                                   Nom quer'eu donzela fea
                                   que ant'a mia porta pea.
 
                                   Nom quer'eu donzela fea
                                   e negra come carvom
            5                             que ant'a mia porta pea
                                   nem faça come sisom.
                                          Nom quer'eu donzela fea
                                          que ant'a mia porta pea.
 
                                   Nom quer'eu donzela fea
            10                    e velosa come cam
                                          que ant'a mia porta pea
                                   nem faça come alermã.
                                          Nom quer'eu donzela fea
                                          que ant'a mia porta pea.
 
            15                    Nom quer'eu donzela fea
                                   que há brancos os cabelos
                                          que ant'a mia porta pea
                                   nem faça come camelos.
                                          Nom quer'eu donzela fea
            20                           que ant'a mia porta pea.
 
                                   Nom quer'eu donzela fea,
                                   veelha de má[a] coor
                                          que ant'a mia porta pea
                                   nem [me] faça i peior.
            25                           Nom quer'eu donzela fea
                                          que ant'a mia porta pea.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XVII

                                   Joam Rodriguiz, vejo-vos queixar
                                    [...]
 
                                   E com'homem que quer mal doitear
                                   seus naturaes, sol non'o provedes:
            5                      ca nom som mais de dous, e haveredes-
                                   -los a perder polos muito afrontar;
                                   e sobr'esto vos dig'eu ora al:
                                   daquestes dous, o que en meos val
                                   vos fará gram mêngua, se o perdedes.
 
            10                    E se queredes meu conselho filhar,
                                   creede-m'ora, bem vos acharedes:
                                   nunca muito de vó-l'os alonguedes,
                                   ca nom podedes outros taes achar
                                   que vos nom conhoscam quem sodes nem qual;
            15                    e se vos d[aqu]estes dous end'um fal,
                                   que por minguado que vos en terredes!


Cantiga de Escárnio e Maldizer XVIII
           
                                   Vi um coteife de mui gram granhom
                                   com seu porponto, mais nom d'algodom,
                                   e com sas calças velhas de branqueta.
                                   E dix'eu logo: - Poilas guerras som,
            5                             ai que coteife pera a carreta!
 
                                   Vi um coteife mao, val[a]di,
                                   com seu perponto - nunca peior vi,
                                   ca nom quer Deus que s'el em outro meta.
                                   E dix'eu: - Pois las guerras [já som i]
            10                           ai que coteife pera a carreta!
 
                                   Vi um coteife mal guisad'e vil,
                                   com seu perponto todo de pavil
                                   e o cordom d'ouropal por joeta.
                                   E dix'eu: - Pois se vai o aguazil,
            15                           ai que coteife pera a carreta!


Cantiga de Escárnio e Maldizer XIX

                                   Joam Rodriguiz foi desmar a Balteira
                                   sa midida, per que colha sa madeira;
                                   e disse: - Se bem [o] queredes fazer,
                                   de tal midida a devedes colher
            5                      [assi] e não meor, per nulha maneira.
 
                                   E disse: - Esta é a madeira certeira,
                                   e, de mais, nõn'a dei eu a vós sinlheira;
                                   e pois que s'em compasso há de meter,
                                   atam longa deve toda [de] seer
            10                    [que vaa] per antr'as pernas da 'scaleira.
 
                                   A Maior Moniz dei já outra tamanha,
                                   e foi-a ela colher logo sem sanha;
                                   e Mari'Airas feze-o logo outro tal,
                                   e Alvela, que andou em Portugal;
            15                    e já i as colherom [e]na montanha.
 
                                   E diss': - Esta é a midida d'Espanha,
                                   ca nom de Lombardia nem d'Alamanha;
                                   e porque é grossa, nom vos seja mal,
                                   ca delgada para gata rem nom val;
            20                    e desto mui mais sei eu [i] ca boudanha.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XX
            
Nos cancioneiros da Biblioteca Nacional (BNL) e da Biblioteca Vaticana
                                   Ansur Moniz, muit'houve gram pesar
                                   quando vos vi deitar, aos porteiros,
                                   vilanamente d'antr'os escudeiros;
                                   e dixe-lhis logo, se Deus m'ampar:
            5                      - Per boa fé, fazêde-lo mui mal,
                                   ca Dom Ansur, u me el meos val,
                                    vem dos de Vilan'Ansur de Ferreiros!
 
                                   E da outra parte vem dos d'Escobar
                                   e de Campos, mais nom dos de Cizneiros,
            10                    mais de Lavradores e de Carvoeiros;
                                   e doutra veo: foi dos d'Estepar;
                                   e d'Azeved'ar é mui natural,
                                   u jaz seu padr'e sa madr'outro tal,
                                   e jará el e todos seus herdeiros.
 
            15                    E sem esto, er foi el gaanhar
                                   mais ca os seus avoos primeiros;
                                   e comprou fouces, terra e [o]breiros,
                                   e Vilar de Paos ar foi comprar
                                   pera seu corp', e diz ca nom lh'en cal
            20                    de viver pobre, ca quem x'a si fal,
                                   falecer-lh'-a todos seus companheiros.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXI
           
                                   Senhor, justiça viimos pedir
                                   que nos façades, e faredes bem:
                                   d'a Gris furtarom tanto, que por en
                                   nom lhi leixarom que possa cobrir;
            5                      pero atant'aprendi d'um judeu:
                                   que este furto fez uum romeu,
                                   que foi já [ante] outros escarnir.
 
                                   E tenho que nos nom veo mentir,
                                   pelos sinaes que nos el diss'en
            10                    ca eno rostr'o trage, [e] nom tem
                                   por direito de s'end'el encobrir;
                                   e se aquesto sofredes, bem lheu
                                   querram a outr'assi furtá-l'o seu,
                                   de que pode mui gram dano viir.
 
            15                    É romeu que Deus assi quer servir
                                   - por levar tal furt'a Jelusalém!
                                   E sol nom cata como Gris nom tem
                                   [já] nunca cousa de que se cobrir;
                                   ca todo quanto el [i] despendeu
            20                    e deu, dali foi - tod'aquesto sei eu
                                   e quant[o] el foi levar e vistir.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXII
           
                                   Fui eu poer a mão noutro di-
                                   a a ũa soldadeira no conom,
                                   e disse-m'ela: - Tolhed'alá, Dom
                                   [..............................................]
            5                      ca nom é est'a de Nostro Senhor
                                   paixom, mais é-xe de mim, pecador,
                                   por muito mal que me lh'eu mereci.
 
                                   U a voz começastes, entendi
                                   bem que nom era de Deus aquel som,
            10                    ca os pontos del no meu coraçom
                                   se ficaram, de guisa que log'i
                                   cuidei morrer, e dix'assi: - Senhor,
                                   beeito sejas tu, que sofredor
                                   me fazes deste marteiro par ti!
 
            15                    Quisera-m'eu fogir logo dali,
                                   e nom vos fora mui[to] sem razom,
                                   com medo de morrer e com al nom,
                                   mais nom púdi, tam gram coita sofri;
                                   e dixe log'entom: - Deus, meu Senhor,
            20                    esta paixom sofro por teu amor,
                                   pola tua, que sofresti por mim.
 
                                   Nunca dê'lo dia em que naci
                                   fui tam coitada, se Deus me perdom;
                                   e com pavor aquesta oraçom
            25                    comecei logo e dixe a Deus assi:
                                   - Fel e azedo bevisti, Senhor,
                                   por mim, mais muit'est aquesto peior
                                   que por ti bevo, nem que acevi.
 
                                   E por en, ai Jesu Cristo, Senhor,
            30                    em juízo, quando ante ti for,
                                   nembre-ch'esto que por ti padeci!


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXIII
           
                                   Pero da Pont'há feito gram pecado
                                   de seus cantares que el foi furtar
                                   a Cotom: que, quanto el lazerado
                                   houve gram tempo, el x'os quer lograr,
            5                      e doutros muitos que nom sei contar,
                                   por que hoj'anda vistido e honrado.
 
                                   E por en foi Cotom mal dia nado
                                   pois Pero da Ponte herda seu trobar;
                                   e mui mais lhi valera que trobado
            10                    nunca houvess'el, assi Deus m'ampar,
                                   pois que se, de quant'el foi lazerar,
                                   serve Dom Pedro e nom lhi dá en grado.
 
                                   E com dereito seer enforcado
                                   deve Dom Pedro, porque foi filhar
            15                    a Cotom, pois lo houve soterrado,
                                   seus cantares, e nom quis en[de] dar
                                   um soldo pera sa alma quitar
                                   sequer do que lhi havia emprestado.
 
                                   E por end'é gram traedor provado,
            20                    de que se já nunca pode salvar,
                                   come quem a seu amigo jurado,
                                   bevendo com el, o foi matar
                                   - todo polos cantares del levar,
                                   com os quaes hoj'anda arrufado.
 
            25                    E pois nom há quen’o por en retar
                                   queira, seerá oimais por mim retado.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXIV
           
                                   Dom Foão, quand'ogano i chegou
                                   primeirament'e viu volta e guerra,
                                   tam gram sabor houve d'ir a sa terra
                                   que log'entom por adail filhou
            5                      seu coraçom; e el fez-lh'i leixar,
                                   polo mais toste da guerr'alongar,
                                   prez e esforço - e passou a serra.
 
                                   Em esto fez come de bõo sem:
                                   em filhar adail que conhocia,
            10                    que estes passos maos bem sabia,
                                   e el guardou-o log'entom mui bem
                                   deles e fez-l[h]'i de destro leixar
                                   lealdad'e de seestro lidar
                                   [...........................ia].
 
            15                    O adail é mui [gram] sabedor,
                                   que o guiou per aquela carreira:
                                   porque [o] fez desguiar da fronteira
                                   e em tal guerra leixar seu senhor;
                                   e direi-vos al que lh'i fez leixar:
            20                    bem que pudera fazer por ficar,
                                   e feze-o poer aalém a Talaveira.
 
                                   Muito foi ledo, se Deus me perdom,
                                   quando se viu daqueles passos fora
                                   que vos já dix', e diss'em essa hora:
            25                    - Par Deus, adail, muit'hei gram razom
                                   de sempr'em vós mia fazenda leixar,
                                   ca nom me mova d[aqu]este logar
                                   se jamais nunca cuidei passar Lora!
 
                                   E ao Demo vou acomendar
            30                    prez deste mundo, e armas, e lidar,
                                   ca nom é jog'o de que homem chora.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXV
            
Nos cancioneiros da Biblioteca Nacional (BNL) e da Biblioteca Vaticana
                                   Pero da Ponte, paro-vos sinal
                                   per ante o demo do fogo infernal,
                                   porque com Deus, o padre 'spirital,
                                   minguar quisestes: mal per descreestes.
            5                             E bem vej'ora que trobar vos fal
                                          pois vós tam louca razom cometestes.
 
                                   E pois razom [a]tam descomunal
                                   fostes filhar, e que tam pouco val,
                                   pesar-mi-á en, se vos pois a bem sal
            10                    ante o diabo, a que obedecestes.
                                          E bem vej'ora que trobar vos fal
                                          pois vós tam louca razom cometestes.
 
                                   Vós nom trobades come proençal,
                                   mais come Bernaldo de Bonaval;
            15                    por ende nom é trobar natural
                                   pois que o del e do dem'aprendestes.
                                          E bem vej'ora que trobar vos fal
                                          pois vós tam louca razom cometestes.
 
                                   E por en, Dom Pedr', em Vila Real,
            20                    em maao ponto vós tanto bevestes.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXVI

                                   Cítola vi [or']andar-se queixando
                                   de que lhi nom dam sas quitações;
                                   mais, des que oí bem sas razões
                                   [e] ena conta foi mentes parando,
            5                      log'atentei que nom dissera rem
                                   [c]a era já quite de todo bem:
                                   por en faz mal d'andar-s'assi queixando.
 
                                   E queixa-se-m'ele muitas vegadas
                                   dos escrivães e dos despenseiros
            10                    [.....................................];
                                   mais, pois vêem a contas aficadas,
                                   logo lhi mostram bem do que quit'é;
                                   e pero digo-lh'eu que [o] mal é
                                   de quen'o el quitou muitas vegadas.
 
            15                    E por levá'la quitaçom dobrada
                                   se [me] queixou; e catei u jazia
                                   eno padrom, e achei que havia
                                   de todo bem sa quitaçom levada;
                                   por en faz mal, que nom pode peor;
            20                    mais tant'há el de quitaçom sabor,
                                   que a nega, pero x'a leva dobrada.

© Carme Dapoza Bouzas, 2018

Cantiga de Escárnio e Maldizer XXVII

                                   Quero-vos ora mui bem conselhar,
                                   meestre Joam, segundo meu sem:
                                    que, macar preit'hajades com alguém,
                                   nom queirades com el em voz entrar,
            5                      mais dad'a outrem que tenha por vós,
                                   ca vossa honra é [de] todos nós,
                                   a quantos nós havemos per amar.
 
                                   E pero se a quiserdes ter,
                                   nõn'a tenhades per rem ant'el-rei;
            10                    e direi-vos ora porque o hei:
                                   porque nunca vo-lo vejo fazer
                                   que vo-lo nom veja teer assi
                                   que, pero vos el-rei queira des i
                                   bem vingar, nom há end'o poder.
 
            15                    E ainda vos conselharei al,
                                   porque vos amo [mui] de coraçom:
                                   que nunca voz em dia d'Acençom
                                   tenhades, nem em dia de Natal,
                                   nem doutras festas de Nostro Senhor,
            20                    nem de seus santos, ca hei gram pavor
                                   de vos viir mui toste deles mal.
 
                                   Nem ar na egreja nom vos conselh'eu
                                   de teer voz, ca vos nom há mester;
                                   ca, se peleja sobr'ela houver,
            25                    o arcebispo, voss'amig'e meu,
                                   a quen'o feito do sagrado jaz,
                                   e a quem pesa do mal, se s'i faz,
                                   querrá que seja quanto havedes seu.
 
                                   E pol'amor de Deus, estad'em paz
            30                    e leixade maa voz, ca rapaz
                                   sol nõn'a dev'a teer, nem judeu.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXVIII
           
                                   Com'eu em dia de Páscoa queria bem comer,
                                   assi queria bom som [e] ligeiro de dizer
                                          pera meestre Joam.
 
                                   Assi com[o] eu queria comer de bom salmom,
            5                      assi queria n'Avangelhe mui pequena Paixom
                                          pera meestre Joam.
 
                                   Como [eu] queria comer que me soubesse bem,
                                   assi queria bom som [d]e seculorum amen
                                          pera meestre Joam.
 
            10                    Assi com'eu beveria bom vinho d[e] Ourens,
                                   assi queria bom som de Cunctipotens
                                          pera meestre Joam.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXIX

                                   O genete
                                   pois remete
                                   seu alfaraz corredor
                                   estremece
            5                      e esmorece
                                   o coteife com pavor.
 
                                   Vi coteifes orpelados
                                   estar mui mal espantados
                                   e genetes trosquiados
            10                    corriam-nos arredor;
                                   tinham-nos mal aficados
                                   [ca] perdian'a color.
 
                                   Vi coteifes de gram brio
                                   eno meio do estio
            15                    estar tremendo sem frio
                                   ant'os mouros d'Azamor;
                                   e ia-se deles rio
                                   que Auguadalquivir maior.
 
                                   Vi eu de coteifes azes,
            20                    com infanções iguazes,
                                   mui peores ca rapazes;
                                   e houveram tal pavor,
                                   que os seus panos d'arrazes
                                   tornarom doutra color.
 
            25                    Vi coteifes com arminhos,
                                   conhecedores de vinhos,
                                   e rapazes dos martinhos
                                   que nom tragiam senhor
                                   sairom aos mesquinhos,
            30                    fezerom tod'o peor.
 
                                   Vi coteifes e cochões
                                   com mui [mais] longos granhões
                                   que as barvas dos cabrões:
                                   [e] ao som do atambor
            35                    os deitavam dos arções
                                    ant'os pees de seu senhor.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXX

Nos cancioneiros da Biblioteca Nacional (BNL) e da Biblioteca Vaticana

                                   De grado queria ora saber
                                   destes que tragem saias encordadas,
                                   em que s'apertam mui poucas vegadas,
                                   se o fazem polos ventres mostrar,
            5                      porque se devam deles a pagar
                                   sas senhores, que nom têm pagadas.
 
                                   Ai Deus! Se me quisess'alguém dizer
                                   por que tragem estas cintas sirgadas
                                   muit'anchas, come molheres prenhadas:
            10                    se cuidam eles per i gaanhar
                                   bem das com que nunca sabem falar,
                                   ergo nas terras se som bem lavradas.
 
                                   Encobrir nõn'o lhes vejo fazer,
                                   cõn'as pontas dos mantos trastornadas,
            15                    em que semelham os bois das ferradas
                                   quando as moscas los vêem coitar;
                                   nem se as cuidam per i d'enganar,
                                   que sejam deles por en namoradas.
 
                                   Outrossi lhis ar vejo [i] trager
            20                    as mangas mui curtas e esfra[lda]das,
                                   bem come se adubassem queijadas
                                   ou se quisessem tortas amassar;
                                   ou quiçá o fazem por delivrar
                                   sas bestas, se fossem acevadadas.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXXI

                                   Ao daiam de Cález eu achei
                                   livros que lhe levavam de Berger,
                                   e o que os tragia preguntei
                                   por eles, e respondeu-m'el: - Senher,
            5                      com estes livros que vós vedes, dous,
                                   e con'os outros que el tem dos sous,
                                   fod'el per eles quanto foder quer.
 
                                   E ainda vos end'eu mais direi:
                                   macar [e]na Lei muit'haj[a mester]
            10                    leer, por quant'eu sa fazenda sei,
                                   con'os livros que tem, nom há molher
                                   a que nom faça que semelhem grous
                                   os corvos e as anguias babous,
                                   per força de foder, se x'el quiser.
 
            15                    Ca nom há mais, na arte do foder,
                                   do que [e]nos livros que el tem jaz;
                                   e el há tal sabor de os leer
                                   que nunca noite nem dia al faz;
                                   e sabe d'arte do foder tam bem
            20                    que con'os seus livros d'artes, que el tem,
                                   fod'el as mouras, cada que lhi praz.
 
                                   E mais vos contarei de seu saber
                                   que cõn'os livros que el tem [i] faz:
                                   manda-os ante si todos trager,
            25                    e pois que fode per eles assaz,
                                   se molher acha que o demo tem,
                                   assi a fode per arte e per sem,
                                   que saca dela o demo malvaz.
 
                                   E com tod'esto, ainda faz al
            30                    con'os livros que tem, per bõa fé:
                                   se acha molher que haja [o] mal
                                   deste fogo que de Sam Marçal é,
                                   assi [a] vai per foder encantar
                                   que, fodendo, lhi faz bem semelhar
            35                    que é geada ou nev'e nom al.


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXXII
           
                                   O que foi passar a serra
                                   e nom quis servir a terra,
                                   é ora, entrant'a guerra,
                                          que faroneja?
            5                      Pois el agora tam muito erra,
                                          maldito seja!
 
                                   O que levou os dinheiros
                                   e nom troux'os cavaleiros,
                                   é por nom ir nos primeiros
            10                           que faroneja?
                                   Pois que vem cõn'os prostumeiros,
                                          maldito seja!
 
                                   O que filhou gram soldada
                                   e nunca fez cavalgada,
            15                    é por nom ir a Graada
                                          que faroneja?
                                   Se é ric'homem ou há mesnada,
                                          maldito seja!
 
                                   O que meteu na taleiga
            20                    pouc'haver e muita meiga,
                                   é por nom entrar na Veiga
                                          que faroneja?
                                   Pois chus mol é [el] que manteiga,
                                          maldito seja!


Cantiga de Escárnio e Maldizer XXXIII

                                   Domingas Eanes houve sa baralha
                                   com um genet', e foi mal ferida;
                                   empero foi ela i tam ardida
                                   que houve depois a vencer, sem falha,
            5                      e, de pram, venceu bõo cavaleiro;
                                   mais empero era-x'el tam braceiro
                                   que houv'end'ela de ficar colpada.
 
                                   O colbe [a] colheu per ũa malha
                                   da loriga, que era desmentida;
            10                    e pesa-m'ende, porque essa ida,
                                   de prez que houve mais, se Deus me valha,
                                   venceu ela; mais [pel]o cavaleiro,
                                   per sas armas e per com'er'arteiro,
                                   já sempr'end'ela seerá sinalada.
 
            15                    E aquel mouro trouxe, con'o veite,
                                   dous companhões em toda esta guerra;
                                   e de mais há preço que nunca erra
                                   de dar gram colpe com seu tragazeite;
                                   e foi-a achar come costa juso,
            20                    e deu-lhi por en tal colpe de suso
                                   que já a chaga nunca vai cerrada.
 
                                   E dizem meges que usam tal preite
                                   que atal chaga jamais nunca cerra,
                                   se com quanta lã há em esta terra
            25                    a escaentassem, nem cõn'o azeite;
                                   porque a chaga nom vai contra juso,
                                   mais vai em redor, come perafuso,
                                    e por en muit'há que é fistolada.
© Carme Dapoza Bouzas, 2018

Cantiga de Escárnio e Maldizer XXXIV

                                   O que da guerra levou cavaleiros
                                   e a sa terra foi guardar dinheiros,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que da guerra se foi com maldade
            5                      e a sa terra foi comprar herdade,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que da guerra se foi com nemiga
                                   pero nom veo quand'é preitesia,
                                          nom vem al maio.
 
            10                    O que tragia o pano de linho
                                   pero nom veo polo Sam Martinho,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que tragia o pendom [sem] cinco
                                   e [e]no dedo seu pedra e vinco,
            15                           nom vem al maio.
 
                                   O que tragia o pendom sem oito
                                   e a sa gente nom dava pam coito,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que tragia o pendom sem sete
            20                    e cinta ancha e mui gram topete,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que tragia o pendom sem tenda,
                                   per quant'agora sei de sa fazenda,
                                          nom vem al maio.
 
            25                    O que se foi com medo dos martinhos
                                   e a sa terra foi bever los vinhos,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que com medo fugiu da fronteira,
                                   pero tragia pendom sem caldeira,
            30                           nom vem al maio.
 
                                   O que [nom] roubou os mouros malditos
                                   e a sa terra foi roubar cabritos,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que da guerra se foi com espanto
            35                    e a sa terra ar foi armar manto,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que da guerra se foi com gram medo
                                   contra sa terra, espargendo vedo,
                                          nom vem al maio.
 
            40                    O que tragia pendom de cadarço,
                                   macar nom veo en[o] mês de Março,
                                          nom vem al maio.
 
                                   O que da guerra foi por recreúdo,
                                   macar em Burgos fez pintar escudo,
            45                           nom vem al maio.


Cantiga de Cantiga de Loor I

No cancioneiro da Biblioteca Nacional (BNL)

                                   Deus te salve, Gloriosa,
                                   reinha Maria,
                                   lume dos santos fremosa
                                   e dos ceos via.
 
            5                      Salve-te, que concebiste
                                   mui contra natura,
                                   e pois teu padre pariste
                                   e ficaste pura
                                   virgem, e por en sobiste
            10                    sobre'la altura
                                   dos ceos, porque quesiste
                                   o que El queria.
                                          Deus te salve, groriosa
                                          reinha Maria,
            15                           lume dos santos fremosa
                                          e dos ceos via.
 
                                   Salve-te, que enchoíste
                                   Deus gram sem mesura
                                   em ti, e dele feziste
            20                    hom'e creatura:
                                   esto foi porque houviste
                                   gram sem e cordura
                                   em creer quando oíste
                                   sa messageria.
            25                           Deus te salve, groriosa
                                          reinha Maria
                                          lume dos santos fremosa
                                          e dos ceos via.
 
                                    Salve-te Deus, ca nos diste,
            30                    em nossa figura,
                                   o seu Filho, que trouxiste,
                                   de gram fremosura,
                                   e com El nos remiiste
                                   da mui gram loucura
            35                    que fez Eva, e venciste
                                   o que nos vencia.
                                          Deus te salve, groriosa
                                          reinha Maria,
                                          lume dos santos fremosa
            40                           e dos ceos via.
 
                                   Salve-te Deus, ca tolhiste
                                   de nós gram tristura
                                   u por teu filho frangiste
                                   a cárcer escura
            45                    u íamos, e metiste
                                   nos em gram folgura;
                                   com quanto bem nos viíste,
                                   quen'o contaria?
                                          Deus te salve, groriosa
            50                           reinha Maria,
                                          lume dos santos fremosa
                                          e dos ceos via


Cantiga de Cantiga de Loor II

            Fragmento

                                   Falar quer'eu da senhor bem cousida,
                                   qual nunca foi outra nem há de seer,
                                   que os seus servidores mui bem convida
                                   em tal logar u nunca ham de morrer.
            5                      Desto sõo certo que nom foi falida
                                   e cada um hav'rá o dom que meter
                                   e pois houverem daqui a morrer
                                   salra[m] da mort[' e] entrarám na vida.


Cantiga de Amor I
           
                                   Bem sabia eu, mia senhor,
                                   que pois m'eu de vós partisse
                                   que nunca veria sabor
                                   de rem, pois vos eu nom visse,
            5                      porque vós sodes a melhor
                                   dona de que nunca oísse
                                   homem falar;
                                   ca o vosso bom semelhar
                                   sei que par
            10                    nunca lh'homem pod'achar.
 
                                   E pois que o Deus assi quis,
                                   que eu som tam alongado
                                   de vós, mui bem seede fiz
                                   que nunca eu sem cuidado
            15                    en viverei, ca já Paris
                                   d'amor nom foi tam coitado
                                   [e] nem Tristam;
                                   nunca sofrerom tal afã,
                                   nen'[o] ham
            20                    quantos som, nem seeram.
 
                                   Que farei eu, pois que nom vir
                                   o mui bom parecer vosso?
                                   Ca o mal que vos foi ferir
                                   aquel é [meu] x'est o vosso;
            25                    e por ende per rem partir
                                   de vos muit'amar nom posso;
                                   nen'[o] farei,
                                   ante bem sei ca morrerei,
                                   se nom hei
            30                    vós que sempre i amei.


Cantiga de Amor II

No cancioneiro da Biblioteca Nacional (BNL)
                                   Pois que m'hei ora d'alongar
                                   de mia senhor, que quero bem,
                                   porque me faz perder o sem,
                                   quando m'houver del'a quitar,
            5                      direi, quando me lh'espedir:
                                   de mui bom grado queria ir
                                   log'e nunca [m'end'ar] viir.
 
                                   Pois me tal coita faz sofrer,
                                   qual sempr'eu por ela sofri,
            10                    des aquel dia 'm que a vi,
                                   e nom se quer de mim doer
                                   atanto lhi direi por en:
                                   moir'eu e moiro por alguém
                                   e nunca vos direi mais en.
 
            15                    E já eu nunca veerei
                                   prazer com estes olhos meus,
                                   de[s] quando a nom vir, par Deus,
                                   e com coita que haverei,
                                   chorando lhi direi assi:
            20                    moir'eu porque nom vej'aqui
                                   a dona que por meu mal [vi].


Cantiga de Amor III
           
                                   Par Deus, senhor,
                                   enquant'eu for
                                   de vós tam alongado,
                                   nunc'em maior
            5                      coita d'amor,
                                   [e] nem atam coitado
                                   foi en'o mundo
                                   por sa senhor
                                   homem que fosse nado,
            10                           penado, penado.
 
                                   Se[m] nulha rem,
                                   sem vosso bem,
                                   que tant'hei desejado
                                   que já o sem
            15                    perdi por en,
                                   e viv'atormentado;
                                   sem vosso bem,
                                   de morrer en
                                   ced[o] é mui guisado,
            20                           penado, penado.
 
                                   Ca log'ali
                                   u vos eu vi,
                                   fui d'amor aficado
                                   tam muit'em mi
            25                    que nom dormi,
                                   nem houve gasalhado;
                                   se m'este mal
                                   durar assi,
                                   eu nunca fosse nado,
            30                           penado, penado.


Tenção I       
                                   - Senher, ad-ars ie'us venh 'querer
                                   un don que'm donetz, si vos plai:
                                   que vul[h] vostr'almiral esser
                                   en cela vostra mar d'alai;
            5                      e si o fatz, en bona fe,
                                   c'a totas las na[u]s que la som
                                   eu les farai tal vent de me,
                                   c'or la vam totas a mon.
 
                                   - Dom Arnaldo, pois tal poder
            10                    de vent'havedes, bem vos vai,
                                   e dad'a vós devia seer
                                   aqueste dom; mais dig'eu: ai,
                                   por que nunca tal dom deu rei?
                                   Pero nom quer'eu galardom;
            15                    mais, pois vo-lo já outorguei,
                                   chamem-vos "Almiral Sisom".
 
                                   - Lo dom vos deit molt mercejar
                                   e l'ondrat nom que m'avetz mes,
                                   e d'aitam vos vul[h] segurar
            20                    qu'en farai un vent tam cortes
                                   que mia dona, qu'es la melhor
                                   del mond e la plus avinen,
                                   farai passar a la dolçor
                                   del temps, con filhas altras cen.
 
            25                    - Dom Arnaldo, fostes errar,
                                   por passardes com batarês
                                   vossa senhor a Ultramar,
                                   que nom cuid'eu que [ha]ja três
                                   no mundo de tam gram valor;
            30                    e juro-vos, par Sam Vincent,
                                   que nom é bom doneador
                                   quem esto fezer a ciente.


Tenção II
           
                                   - Rei D. Afonso, se Deus vos perdom,
                                   desto vos venho [a vós] preguntar;
                                   [si]quer ora punhade de mi dar
                                   tal recado, que seja com razom:
            5                      quem dá seu manto, que lho guard'alguém,
                                   e lho não dá tal qual o deu, por en
                                   que manda [i] o Livro de Leon?
 
                                   - Dom Vaasco, eu fui já clerizom
                                   e Degreda soía estudar;
            10                    e nas escolas u soía entrar
                                   dos maestres aprendi tal liçom:
                                   que manto d'outrem nom filhe per rem;
                                   mais se o m'eu melhoro, faço bem,
                                   e nom sõo por aquesto ladrom.
 
            15                    - Rei Dom Afonso, ladrom por atal
                                   em nulha terra nunca chamar vi,
                                   nem vós, senhor, non'o oístes a mim,
                                   ca, se o dissesse, diria mal;
                                   ante [o] tenho por trajeitador
            20                    (se Deus mi valha, nunca vi melhor)
                                   quem assi torna pena de cendal.
 
                                   - Dom Vaasco, dizer-vos quer'eu al
                                   daqueste preito, que eu aprendi:
                                   oí dizer que trajeitou assi
            25                    já ũa vez um rei em Portugal:
                                   houve um dia de trajeitar sabor
                                   e por se meter por mais sabedor,
                                   fez [alguém] cavaleiro do Hespital.


Tenção III
           
                                   - Ũa pregunta vos quero fazer,
                                   senhor, que mi devedes afazer:
                                   por que viestes jantares comer,
                                   que home nunca de vosso logar
            5                      comeu? [E] esto que pode seer,
                                   ca vej'ende os herdeiros queixar?
 
                                   - Pa[a]i Gómez, quero-vos responder,
                                   por vos fazer a verdade saber:
                                   houv[e] aqui reis de maior poder
            10                    [em] conquerer e em terras ganhar,
                                   mais nom quem houvesse maior prazer
                                   de comer, quando lhi dam bom jantar.
 
                                   - Senhor, por esto nom dig'eu de nom,
                                   de bem jantardes, ca é gram razom;
            15                    mailos herdeiros foro de Leon
                                   querriam vosco, porque ham pavor
                                   d'haver sobre lo seu vosc'entençom
                                   e xe lhis parar outr'ano peior.
 
                                   - Pa[a]i Gómez, assi Deus mi perdom,
            20                    mui gram temp'há que nom foi em Carriom,
                                   nem mi derom meu jantar em Monçom;
                                   e por esto nom sõo pecador,
                                   de comer bem, pois mi o dam em doaçom,
                                   ca de mui bom jantar hei gram sabor.


Tenção IV
            
No cancioneiro da Biblioteca Nacional (BNL)
                                   - Ũa pregunta quer'a el-rei fazer,
                                   que se sol bem e aposto vistir:
                                   porque foi el pena veira trager
                                   velha 'm bom pan'? E queremos riir
            5                      eu e Gonçalo Martins, que é
                                   home muit'aposto, per bõa fé,
                                   e ar querê-lo-emos en cousir.
 
                                   - Garcia Pérez, vós bem cousecer
                                   podedes: nunca, de pram, foi falir
            10                    em querer eu pena veira trager
                                   velha em corte, nen'a sol cobrir;
                                   pero, de tanto, bem a salvarei:
                                   nunca me dela em corte paguei,
                                   mais estas guerras nos fazem bulir.
 
            15                    - Senhor, mui bem me vos fostes salvar
                                   de pena veira que trager vos vi;
                                   e pois de vós a queredes deitar,
                                   se me creverdes, faredes assi:
                                   mandade log'est'e nom haja i al:
            20                    bota[de-a] log'em um muradal,
                                   ca peior pena nunca desta vi.
 
                                   - Garcia Pérez, nom sabedes dar
                                   bom conselho, per quanto vos oí,
                                   pois que me vós conselhades deitar
            25                    em tal logar esta pena; ca s'i
                                   o fezesse, faria mui mal;
                                   e muito tenh'ora que mui mais val
                                   em dá-la eu a um coteif'aqui.

Cantiga de Sirventes moral I
            
Nos cancioneiros da Biblioteca Nacional (BNL) e da Biblioteca Vaticana
                                   Nom me posso pagar tanto
                                   do canto
                                   das aves nem de seu som
                                   nem d'amor nem de missom
            5                      nem d'armas - ca hei espanto
                                   por quanto
                                   mui perigosas som
                                   - come d'um bom galeom
                                   que mi alongue muit'aginha
            10                    deste demo da campinha,
                                   u os alacrães som;
                                   ca dentro, no coraçom,
                                   senti deles a espinha.
 
                                   E juro par Deus lo santo
            15                    que manto
                                   nom tragerei, nem granhom,
                                   nem terrei d'amor razom,
                                   nem d'armas, porque quebranto
                                   e chanto
            20                    vem delas tod'a sazom;
                                   mais tragerei um dormom,
                                   e irei pela marinha
                                   vendend'azeite e farinha,
                                   e fugirei do poçom
            25                    do alacrã, ca eu nom
                                   lhi sei outra meezinha.
 
                                   Nem de lançar a tavolado
                                   pagado
                                   nom sõo, se Deus m'ampar,
            30                    adés, nem de bafordar;
                                   e andar de noute armado,
                                   sem grado
                                   o faço, e a roldar;
                                   ca mais me pago do mar
            35                    que de seer cavaleiro;
                                   ca eu foi já marinheiro
                                   e quero-m'oimais guardar
                                   do alacrã, e tornar
                                   ao que me foi primeiro.
 
            40                    E direi-vos um recado:
                                    pecado
                                   nunca me pod'enganar
                                   que me faça já falar
                                   em armas, ca nom m'é dado
            45                    - doado
                                   m'é de as eu razõar,
                                   poilas nom hei a provar;
                                   ante quer'andar sinlheiro
                                   e ir come mercadeiro
            50                    algũa terra buscar
                                   u me nom possam culpar
                                   alacrã negro nem veiro.