Gaia

Claudia Queiruga
Xan Seom (ilustracións)


son nun pacote coralino

trémula
              nube de lugar
                                      círculos sen teito
                                                                    onde vai morrendo
                                                                                                      o xogo
                                                                                                                  polo seu silencio

e os sentidos na orella
                                                                                                     silandeira


dous xinetes de chuvia
axudámoslles a depositar
a palmeira da luz
que se desdobra
cando se sente
a súa silenciosa linguaxe

e no trenzado das frechas
a mortalidade dunha sombra
a furia da auga
dos beizos do tempo
é copa de fíos