220593

Maruxa Valín
TEQU (ilustración)


 
Danza da carne no papel de seda dos sentidos
como a chuvia
na mar
 

Deslíome...
desaparezo
Confúndome en ti...