Canistrelo de horizontes

Manoel Toural Quiroga
TEQU (ilustracións)[...]è Nembrotto per lo cui mal coto
pur un linguaggio nel mondo non s'usa.
Lasciànlo stare e non parliamo a vòto;
ché così è a lui ciascun linguaggio
come 'l suo ad altrui, ch'a nullo è noto».[...]

Dante ALIGHIERI

Paseamos con Beatriz, a doce pulseira de Dante convertido en mosca, onde alá había fume e luz, nós damos voltadas antes de entrar ao abismo dos sentidos.

Raphèl mai amècche zabì almi

Atopamos unha das pasaxes máis sorprendentes ou quizais turbadora do Inferno de Dante no verso 67 da Cantiga XXXI -ese inferno ilustrado por Giotto que podemos ver en a Cappella degli Scrovegni en Padua baixo un ceo estrelado que tamén atopamos á final de cada unha das tres cantigas da Comedia-, verso fonético que nos convida a arponealo no fuso das ondas do son esculpido nos pasos que imos deixando atrás, agora aledámonos do novo signo trabado no vento eterno do movemento, máis alá da nosa existencia humana. A vida, doce cadea dos homes sen tenrura, sen afagos, desapiadada e deserta.


Exilio eterno da mosca condenada a ser palabra. Imaxinamos a Dante convertido en mosca sobrevoando o río sanguento Flegetonte, que semella nacer no mesmo ceo na obra de Giotto, buscando a Lucrezia, voando sen saber se vai río en riba ou río abaixo, rodeado por un enxame de anxos enviados alá para sacar a súa "alma" do inferno.

Hai outra mosca que, sen embargo agora no mar escuro, transformouse en diaño e o seu corpo converteuse en cinza de homes. Ollamos o río tal como é na súa desembocadura, praia e abismo, un mar contraditorio no que derrota o grande navegante Lucifer criando devoradoras treboadas de homes e mulleres.

A ollada de insecto de Dante é o noso soño e o noso tempo, superficie sen fin das superficies, nada dun xardín sen estacións. A mosca, tendo sido levada da auga iluminada polo ceo do inferno a un lago terreal, ve o río como un lago no que nadara cando fora home.

"...que semella nacer no mesmo ceo..."

Atopamos tres habitantes na ribeira do río do sangue: o primeiro é Lucrezia, levando a alma que voa da terra até as estrelas; o segundo Agito, que conduce, empurra cara adiante, procurando pór en movemento, é dicir, o ir da terra ao ceo inventado polos homes. Agito, tamén ten dous usos: o primeiro é que a auga que estaba no inferno brote agora da terra como manancial de formas de tempo; e o segundo é ao que o diaño refírese ao buscar a aqueles que foron expulsados do malo da terra e que fai que todos os hipócritas estean no ceo. O terceiro habitante da ribeira é Coroa, de novo subir sub corona vendere, rescatar o ben que cae distraído no inferno.

Lucrezia é toda ollada, materia inicial dos corpos, tentación no padal da chegada a porto. Travesía no intre da soidade na lonxanía do presente. Agito é as veas das preguntas murchadas no abismo das lembranzas perdidas na morriña. Coroa é a metamorfose do ben que cae do ceo en pedra e virxindade de calquera esperanza. Se os tres volvesen outra vez á terra, entón atopariámo-los no río do sangue, danzando en novo Cordax de anxos demoníacos.

de Sempre de ondas (Lapela 15)