Catro e todos

Tareixa Frendol
Xurxo Cabo (ilustracións)


A alba nova sorprendeu-me
cacheando antre os luceiros
unha despedida que se me perdeu

De Catro a Catro MANOEL ANTONIO...logo laiou a lírica noutra hora que está a chegar.

chamábannos así de de calquera xeito

e os outros rapaces temeron


acentúo


con caixas valeiras

e todo aquel ouro

o mesmo embutidos que pratos


non saín onte a noite


acentúo


un pouco o sorriso

un ano antes

botara a correr

para non caer pola borda

coidado coa man dereita

non quere comprometer a súa posición

aquí neste intre de rabuños e comprobacións


Vostedes

saen moito nos xornais


é


o que delata tanta hixiene